;
Ekonomi

EPDK Elektrik Fiyatlarına Müdahale Edebilir

Açıklamada yenilenebilir kaynaklar işaret edilerek, “Aynı ürün için bazı kaynak türlerindeki santrallar maliyetlerini dahi karşılayamazken başka kaynak türlerinde aşırı oranda kârlar oluşabilmektedir” denildi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tavan fiyat uygulamasına yönelik usul ve esasların belirlendiği duyurdu.

Yurtdışı piyasalardan kaynaklanan kömür ve doğalgaz maliyeti artışlarının piyasada oluşan elektrik fiyatlarını makulün üstünde etkilediği belirtilen açıklamada atılacak adımlar ile elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santralların da arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesinin hedeflendiğine vurgu yapıldı.

Yeşil Ekonomi’deki habere göre elektrik üretim maliyetlerindeki artışın sadece üreticilere değil bütün tüketicilere fiyat artışı riski olarak yansıdığı ifade edilen açıklamada yenilenebilir enerji santralları işaret edilerek, “Aynı ürün için bazı kaynak türlerindeki santrallar maliyetlerini dahi karşılayamazken başka kaynak türlerinde aşırı oranda kârlar oluşabilmektedir” denildi.

Açıklamada EPDK’nın 8 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Tarifeler ve Tüketicilerin Desteklenmesi” başlıklı maddesine eklenen hüküm doğrultusunda dünya enerji piyasalarında oluşan fiyat artışlarının tüketicileri daha fazla etkilememesi için önlem alacağı belirtildi. 

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santralların da arz güvenliğine katkısının sağlanması ve piyasanın sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülebilmesi için Kanunun verdiği yetki çerçevesinde Kurumumuzun alacağı önlemlerin usulü belirlenmiştir.

Usul ve esaslar çerçevesinde arz güvenliği veya fiyat artışlarının tüketicilerimize olan etkileri kısa ve uzun dönemli olarak değerlendirilmesi sonucunda oluşan şartlar değerlendirilerek serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden Kurumumuzun Kanunun cevaz verdiği ölçüde altı aya kadar önlem alması sağlanacaktır.

EPDK; Bakanlığımızla birlikte arz güvenliği başta olmak üzere elektrik enerjisi ve kaynaklarının fiyatlarını hem yurtiçinde hem yurtdışında takip etmeye devam edecek, gerekli görülmesi halinde kanun ve mevzuat kapsamında bütün önlemler alınacaktır.”