;
Ekonomi

Ekonomik İyileşme Planları Enerji Dönüşümüyle Birlikte Tasarlanmalı

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, COVID-19 dönemi ve sonrasında ekonomiyi iyileştirme planlarının, enerji dönüşümünün kazandıracağı faydalarla birlikte tasarlanmasının önemine dikkat çekti.

COVID-19 salgınıyla dünya ekonomisi daha önce yaşamadığı bir değişimden geçiyor. Gelişmelerden tüm sektörler gibi enerji sektörünün de etkilendiğine dikkat çeken SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, Türkiye’de enerji dönüşümünün ivme kazanması gerektiğini söyledi.

Hakman, “COVID-19 kaynaklı daralma, Türkiye ekonomisinin makro ekonomik dengelerin görece zayıf olduğu, bütçe açığının milli gelire oranının %2,9’a çıktığı, buna ek olarak sabit sermaye yatırımlarının durgun seyrettiği bir konjonktürde yaşanıyor. Türkiye’nin, hedefleri açıkça belirlenmiş ‘Enerji Dönüşümü Programı’na ihtiyacı var. Çerçevesi net çizilmiş böyle bir program, AB’nin uygulamaya koyduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı muhtemel olumsuz etkilerinden kaynaklanacak maliyetleri de azaltacak. Bununla birlikte enerji dönüşümünü hızlandırmak için 2023 hedeflerimizin devamında kapsayıcı ve uzun vadeli bir planlama gerekiyor” dedi.

SHURA’nın enerji sektörünün dönüşümü için bir vizyon oluşturduğunu vurgulayan Hakman, önümüzdeki 10 yılda elektrik talebindeki artışın büyük çoğunluğunun düşük maliyetli ve finansmanı daha kolay olan yenilenebilir enerji teknolojileriyle karşılanabileceğini öngördüklerini belirtti. Hakman bunun da dağıtık enerji sistemleriyle desteklenmesiyle istihdam açısından fırsatlara yaratacağının altını çizdi. Yerel bir kaynak olan ve ekonomiye doğrudan net fayda sağlayan enerji verimliliğinin artırılmasının da bu dönüşümün ikinci yarısı olduğunu belirtti.

Enerji Dönüşümü Ekonomiyi Güçlendirir

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman “Türkiye’nin enerji dönüşümünü yönetebilmesi için yeşil alt yapıyı ve esnekliği sağlayabilecek bir enerji sistemine sahip olması gerek. Bu dönüşüm için gelecek 10 yıllık dönemde yılda ortalama 12 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyaç olduğu öngörülüyor. Bu tutarın yaklaşık %17’si yenilenebilir enerji, %40’ı enerji verimliliği ve elektrifikasyona alanlarında. Altyapı ve dönüşümü kolaylaştırıcı depolama ve talep tarafı katılımı gibi teknolojiler için gereken yatırım miktarı ise %22’sine eşit. SHURA senaryolarının Türkiye elektrik sistemi için gösterdiği %10 daha verimli, tüketiminin yarısından fazlasını yenilenebilir enerjiden sağlayan ve elektrikli araçlar gibi birçok elektriğe dayalı teknolojiyle çalışan bir enerji sistemi için gerekli olan farklı çözümleri hayata geçirebilecek potansiyele sahibiz.”

Enerji dönüşümünün getireceği faydaları incelemek gerektiğini vurgulayan Hakman, “Türkiye’de COVID-19 döneminde ve sonrasında ekonomiyi kurtarma ve toparlama paketlerinin içinde enerji dönüşümünden sağlanabilecek öncelikli faydalar, ekonomik kalkınma ve cari açığın azaltılması, istihdam yaratılması, çevre kalitesinin artırılması gibi konular olarak sıralanabilir ve bunların her biri ülkemizin en öncelikli strateji politikalarıyla birebir örtüşüyor” diye konuştu.

Dünya Yeşil Teşviki Artırıyor

2020’de dünya geneline bakıldığında ise G20 ülkelerinin verdikleri 420 milyar dolarlık enerji teşvikinin %35’ni, emisyonların azaltılması için ayrılan yeşil teşvik paketleri oluşturdu. Söz konusu rakam, Paris Anlaşması’nın beşinci yılına girdiği 2020 yılında ülkelerin daha iddialı iklim hedefleri koyduğuna işaret ediyor.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman dünyada salgın nedeniyle petrol ve doğalgazda beklenen yatırımların da azaldığını buna karşılık elektrik sektörü ve temiz enerji kaynakları yatırımlarında bir değişiklik olmadığını söyledi.

Talep ve fiyatlardaki belirsizliklerin yatırımların nasıl finanse edilebileceği konusunda sorun yarattığını vurgulayan Hakman şunları kaydetti: “Enerji sektöründeki bu gelişmeler yenilenebilir kaynaklardan enerji elde eden ülkeleri daha az etkiledi. Ülkelerin hazırladıkları kurtarma ve kalkınma paketleri içerisinde de çevreci yatırımlar ve kalkınma planları öne çıkıyor.”