;
Politika

Ekoloji Örgütlerinden Çağrı: “Kemerköy Termik Santralı’nın Çevre İznini İptal Edin”

kemerköy

Ekoloji ve demokratik kitle örgütleri bugünkü Kemerköy Termik Santralı çevre izin ve lisansı iptal davası öncesinde, AİHM kararına işaret ederken, mahkeme heyetine “Hukuku adaletten yana işletin, Kemerköy-Yeniköy Termik Santrali’nin çevre iznini iptal edin” diyerek seslendi.

Kemerköy Termik Santralı’nın çevre izin ve lisansının iptali davasının duruşması bugün saat 14.00’te Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görülecek. İkizköy’ün doğa koruma derneği KARDOK’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açtığı davada, Bakanlık tarafından Kemerköy Termik Santralı’na verilen çevre izninin iptali isteniyor. KARDOK’a göre YK Enerji’nin işlettiği santral çevre mevzuatına uyumlu olmamasına, yüksek düzeyde hava, su ve toprak kirliliğine yol açmasına rağmen hukuka aykırı olarak çalıştırılıyor. Kemerköy Termik Santralı’nın çevre izni ve lisansının iptali durumunda santralın faaliyetine son verilmesi gerekiyor.

Ekoloji ve demokratik kitle örgütleri de dava öncesinde ortak bir açıklama yaparak mahkeme heyetine seslendi ve daha önce alınan kararlara işaret edilerek, Kemerköy-Yeniköy Termik Santrali’nin çevre iznini iptal edilmesini ve tüm termik santralların kapatılmasını talep etti.

Kemerköy, Yeniköy ve Muğla’daki diğer bir kömürle çalışan santral olan Yatağan santrallarının çevreye verdikleri zarardan ötürü kapatılması gerektiğine dair bir karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 2005’te verilmişti. Bu karara rağmen üç santral 20 yıldır çalıştırılıyor.

Yapılan açıklamada, tüm canlıların sağlığına zarar veren, ekosistemlere ve iklime ağır tahribat veren, verimli tarım arazilerini, yeraltı- yerüstü sularını ve köyleri yok eden, havayı kirleten, uzun yıllarca etkisi sürecek ağır tahribatlar yarattığı için ekokırım suçlusu olan ve ticari ömrünü dahi çoktan tüketmiş Muğla’nın kömürlü termik santrallarının hukuksuzca çalıştırılmaya devam edildiğinden söz edilirken şöyle devam edildi:

“Akbelen Ormanı’nı yok eden Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı, dinamitlerle ekokırım suç mahallini giderek daha da genişletiyor, İkizköy, Karadam ve Karacahisar başta olmak üzere bölgedeki pek çok köyü yutmaya hazırlanıyor.

Mücadeleye Devam: “Asla Yalnız Yürümeyeceğiz!”

Akbelen Ormanı’nda kesilen on binlerce ağaca, yerinden edilen-öldürülen tüm hayvanlara, zorunlu göçe zorlanacak olan köylülere sözümüz var! Mücadeleye devam ediyoruz. Kömürün ve termik santralların on yıllardır yaratmış olduğu bu yıkıma karşı direnenler olarak herkesi köylerin, ormanların, havzaların, suların, gezegenin yok olmaya karşı attıkları çığlığa süresiz kulak vermeye çağırıyoruz.”

Termik santrala karşı verilen mücadeleyi zarara uğratacak her saldırıya karşı köylülerle, ekolojistlerle, emek ve meslek örgütleriyle, yaşamdan yana siyasi partilerle bir arada, omuz omuza olduklarını aktaran yaşam savunucuları, “Akbelen direnişini bitti sananlar ya da yalnız sananlar bilmelidir ki; havayı, suyu, toprağı, yabandan köye, köyden kente tüm yaşam alanlarını savunanlar olarak bir aradayız. Mülksüzleştirilen, yoksunluk ve yoksullukla baş başa bırakılan, üretim araçları ellerinden alınan, yaşam kültürleri yok edilmek istenen, göçe zorlanan İkizköylülerin hakları için de buradayız. İkizköylülerle birlikte verdiğimiz mücadele daha bitmedi. Termik santralların kapatılması için dayanışmayı büyütüyoruz” dedi.

“Doğa Haklarını Korumamızı Bekliyor!”

“Hukuk, termik santralların kapatılması gerektiğini söylüyor” denilirken, son bilimsel raporlara vurgu yapılarak fosil yakıtlarrın kullanımına son verilmesi gerektiği hatırlatıldı. “Sermayenin kâr hırsı tüm yaşam alanlarını yok ettikçe, kapitalist bu büyümenin sürdürülemez olduğu açığa çıkıyor. Doğa haklarını korumamızı bekliyor, iklim adalet istiyor!” diyerek devam edilen açıklamada bu mücadeledeki kazanımlara değinildi:

“Kemerköy, Yeniköy ve Yatağan termik santrallerinin çevreye verdikleri zarardan ötürü kapatılması gerektiğine dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin 20 yıl önce verdiği karar ortadayken bu üç termik santralin çalıştırılmasını bir an önce durdurun!

3 Haziran Pazartesi günü Kemerköy Termik Santralı’nın çevre izninin iptali için görülecek duruşmada şirketin çevre izinlerinin iptal edilmesi ve adaletin tesis edilmesi için sesleniyoruz! Mahkeme heyeti olarak bu suça ortak olmayın, iktidarın Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarını uygulamamasına ortak olmayın, kararınızı gerçekler doğrultusunda verin! Hukuku adaletten yana işletin!”