;
Ekonomi Politika

Ekoloji Kolektifi Derneği Mart-Nisan 2019 Termik Santral Gündemlerini Yayımladı

Ekoloji Kolektifi Derneği, geçtiğimiz Mart ve Nisan aylarında termik santrallar ile ilgili ulusal ve yerel basında çıkan haberleri derledi.

Ekoloji Kolektifi Derneği, Mart ve Nisan 2019 Termik Santral Gündemi bültenlerini yayımladı. Belgelerde, “Türkiye’de ve dünyada enerji politikası,” “Politik demeçler,” “Termik Karşıtı Mücadeleler”, “Kararlar ve izin süreçleri” ve “Kazalar, kirlilik ve etkiler” başlıkları bulunuyor.

Bu başlıklar altında ise; Türkiye’deki elektrik üretim piyasasına ait önemli gelişmelere, yönelim değişikliklerine ve karar alma süreçlerine, termik santralları ilgilendiren lisans ve ÇED süreçleriyle ilgili kararlara ve diğer konulardaki yargı kararlarına, planlanan termik santral projelerinin yaratacağı veya işletme halindeki termik santralların yol açtığı kirliliğe ve diğer etkilere, termik santralların kurulmasına karşı çıkan yurttaşların mücadeleleri ile ilgili haberlere yer veriliyor.

Nisan ayı bültenine buradan, Mayıs ayı bültenine ise buradan ulaşabilirsiniz.