;
Ekonomi

Dünyanın En Büyük Çok Uluslu Bankası Fosil Yakıt Yatırımlarını Artırıyor

fosil yakıt

Yeni bir rapor, dünyanın en büyük çok uluslu bankası olan ICBC’nin fosil yakıt yatırımlarını artırırken yenilenebilir enerji yatırımlarının yerinde saydığını hatta azaldığını ortaya koyuyor. 

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası’nın (ICBC) kömür yatırımlarını sonlandırıp, enerji yatırımlarını yenilenebilir enerji üzerine yapması için çalışan “Go Clean ICBC” koalisyonu yeni bir rapor yayımladı. Rapor ICBC’nin yenilenebilir enerji yatırımlarını inceliyor.

Adana’daki Hunutlu termik santralının da finansörlerinden olan ICBC’nin Türkiye’nin yanı sıra Kenya, Pakistan, Vietnam ve Zimbabve’de de kömür yatırımları var. Dünyanın en büyük çok uluslu bankası olan ICBC aynı zamanda diğer çok uluslu bankalara göre büyük bir yenilenebilir enerji yatırımcısı ancak yayımlanan rapor ICBC’nin fosil yakıt yatırımları artarken yenilenebilir enerji yatırımlarının yerinde saydığını hatta azaldığını ortaya koyuyor.

2021 yılında Çin denizaşırı kömür yatırımlarını sonlandıracağını duyurmuştu. Yayımlanan rapor 2016 yılı başından 2022 Temmuz ayına kadar ICBC’nin ve küresel benzer finans kuruluşlarının hareketlerini inceleyerek yenilenebilir enerji ve fosil yakıt finansmanına dair bir çerçeve çiziyor.

Raporun bulgularına göre ICBC incelenen kurumlar arasında en büyük yenilenebilir finansörü. Fakat son 3-4 yılda bankanın fosil yakıt şirketlerine verdiği kredi miktarında artış görülürken yenilenebilir enerji şirketlerine verilen finansman sabit kalmış; hatta 2022’nin son aylarındaki duruma göre azalmış bile olabilir.

Raporun çıktılarına dayanarak Go Clean ICBC, bankanın hissedarlarına yönelik bir mektup yazma kampanyası başlattı.

Rapor bunun yanı sıra şu bulgular paylaşıyor:

– Finans kuruluşları, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere 3,46 trilyon dolar tutarında kredi ve sigorta sağladı. Bu tutarın %92’si (3,2 trilyon dolar) fosil yakıtlarla ilişkili şirketlere, %8’i (247 milyar dolar) ise yenilenebilir enerji alanında çalışan şirketlere verildi.

– Yenilenebilir enerji için finansman miktarı 2015 Paris Anlaşması’ndan bu yana küçük bir artış göstermiş: 2016’da %6 iken 2021’de %11’e ulaşmış.
– Bank of China ve ICBC, incelenen enerji şirketlerinin ilk 15 kreditörü arasında yer alıyor. Bank of China incelenen süreçte fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji ile ilişkili şirketlere 71 milyar dolar; ICBC ise 70 milyar dolar kredi ve sigorta sağlamış.

– ICBC’nin finansmanının %24’ünü (17 milyar dolar) yenilenebilir enerjiyle ilişkili yatırımlara aktarılmış, incelenen 15 kreditör arasında en yüksek yenilenebilir destek oranı ICBC’ye ait. Bank of China ikinci en yüksek yenilenebilir enerji finansman yüzdesine sahip, %10. İncelenen ilk 3 ABD bankasının finansmanının sadece %2’si yenilenebilir enerji yatırımlarına verilmiş.

– ICBC’nin enerji finansmanının dörtte üçü (53 milyar ABD Doları) fosil yakıtlara, dörtte biri (17 milyar ABD Doları) ise yenilenebilir enerjiye aktarılmış.

– Son 3-4 yılda ICBC, incelenen şirketlerde fosil yakıtlarla ilişkili finansman desteğini artırırken, yenilenebilir enerji ile ilgili destekler sabit kalmış veya azalma yönüne gitmiş.

– ICBC, 2022 yılının ilk yedi ayında fosil yakıtlarla ilişkili yaklaşık 10 milyar dolar tutarında kredi sağlarken yenilenebilir enerji alanında sadece 2,3 milyar dolar kredi sağlamış.

– 2017 yılında ICBC’nin yenilenebilir enerji finansmanı %35 ile zirve yapmış olsa da, o tarihten sonra yenilenebilir finansmanı %23-28 aralığında kalmış. 2022’nin ilk yedi ayında ise %18’e gerilemiş.