;
Ekonomi Politika

Dünya Bankası’nın Yeni İklim Eylem Planı Bekletileri Karşılamadı

Dünya Bankası, dün akşam, 2021-2025 için İklim Değişikliği Eylem Planı’nı (CCAP) yayımladı. Uzmanlar, planın, Bankanın iklim değişikliğinin aciliyeti ve enerji dönüşümü ihtiyacı konusundaki kendi söylemiyle uyuşmadığını; bunun yerine, gelişmekte olan ülkeleri kirliliğe ve daha pahalı, israfa neden olan varlık sıkıntısına maruz bıraktığını belirtiyor.

Dünya Bankası, iklim değişikliğine yönelik harcamalarını %28’den %35’e çıkarmayı ve iklim değişikliği eylem planı taslağının net bir uygulama stratejisi olmadığı için eleştiri almasından sonra yönetim kuruluna yıllık ilerleme raporları sunmayı kabul etti.

2021 yılının son itibariyle tüm fosil yakıt projelerini yatırım kapsamı dışında bırakan Avrupa Yatırım Bankası (EIB) gibi diğer bazı kalkınma bankalarının aksine, Dünya Bankası’nın yeni planı fosil yakıt finansmanına hiçbir somut kısıtlama getirmediği belirtiliyor.

Dünya Bankası’nın yakın zamanda fosil yakıtlara verdiği finansman ile ilgili şu örnekler öne çıkıyor:

  • Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü’nün bulgularından elde edilen yeni bir analize göre, 2017-19 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerdeki doğal gaz projeleri için G20 ve Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının sağladığı kamu finansmanının %12’si Dünya Bankası kaynaklı
  • Urgevald tarafından Ekim ayında yayınlanan analize göre, Paris Anlaşması’nın kabulünden bu yana Dünya Bankası Grubu’nun fosil yakıt projeleri için finansmanı 30’dan fazla ülkede 12 milyar doları aştı.

Gelişmekte olan ülkeler için en büyük iklim finansmanı kaynağı olan banka, bu ülkelerin Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmalarına nasıl yardımcı olacağını gösteren bir yol haritasını da kamuya açıklayacağını söyledi.

Dünya Bankası için iklim finansmanının izlenmesini ve raporlanmasını denetleyen Genevieve Connors, banka yetkililerinin plana ek olarak eklenecek ayrıntılarla birlikte yönetim kuruluna düzenli güncellemeler sağlama sözü verdiğini söyledi.

“Bu, iş yapma şeklimizde gerçekten dönüşümü gösteriyor. Bunun (iklim değişikliği eylem planı) temel farklılıklarından biri, Dünya Bankası Grubu olarak iklimi, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alacak şekilde konumlamış olmamızdır” dedi.

Dünya Bankası, Nisan ayında beş yıllık planının bazı ayrıntılarını yayımlayarak, gelişmekte olan ülkelerin kömürden çıkışına yardımcı olarak seragazı emisyonlarını azaltmasına yardımcı olacağını söyledi. Ama fosil yakıt projelerinin tüm finansmanını durdurmayı başaramadığı için eleştirildi.

Bankanın planı, 2020’de 21.4 milyar dolara ulaşan iklim finansmanına ayırdığı miktarı artırma çağrısında bulunuyor

Friends of the Earth ABD’den Uluslarası Politika Kampanyacısı Luisa Galvao, “Dünya Bankası Grubu’nun fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasına yönelik seçici yaklaşımı, bir yangına aynı anda hem su hem de benzin dökmek kadar etkili. Paris Anlaşması’na uyumla ilgili olarak çok uzak tarihleri işaret etmesi, bu planı hem bilim hem de adalet ölçütlerinde başarısız kılıyor. İklim Değişikliği Eylem Planı, Dünya Bankası Grubu’nun desteklemekle yükümlü olduğu ülkeleri ve toplulukları, giderek daha pahalı ve değişken enerji fiyatları nedeniyle kullanılamayacak altyapıya ve atıl varlıklara bağılı kılıyor. Aynı zamanda hastalıklara, fosil yakıt kullanımının riskleri ve zararlarıyla yüz yüze kalınmasına, insanların yerinden edilmesine ve geç kalınmış, adaletsiz bir dönüşüme neden olacak” dedi.

Recourse kampanya grubu Eş-direktörü Kate Geary ise “Recourse, IFC’nin kömür, petrol ve gaz dahil olmak üzere finansal aracılar aracılığıyla fosil yakıt projeleriyle olan bağlantılarını defalarca ortaya çıkardı. IFC’nin işinin yarısından fazlasını oluşturan finansal yatırımlar portföyünü temizlemeye yönelik bir zaman çizelgesi ortaya koymayı ve hedefleri detaylandırmayı reddetmesi kesinlikle affedilemez. Anlamlı bir iklim eylemi için zaman azalıyor ve IFC’nin toplu eylemi beklemek yerine liderlik etmesi gerekiyor” diye konuştu.