;
Ekonomi

Dünya Bankası, Üyelerine Acil Fon Erişimi Verdi

Perşembe günü Dünya Bankası, doğal afetlerden ve diğer ekstrem olaylardan etkilenen üye ülkelerin, krize daha yatkın hale gelen dünyaya yanıt vermelerine yardımcı olmak için mevcut kredi programlarından acil durum fonlarına hızlı bir şekilde erişmelerine olanak tanıyan yeni girişimleri onayladığını açıkladı.

Dünya Bankası’nın Krize Hazırlık ve Müdahale Yanıtı Seti’nde yapılan iyileştirmeler, ülkelerin mevcut bir proje kredisinden veya acil müdahale için başka bir olanaktan ödenmemiş fonların %10’a kadarını anında almasına olanak tanıyacak.

Yeni sistemin çalışma yapısına dair örnek veren Dünya Bankası Operasyonlar İdari Direktörü Anna Bjerde, 5 milyar dolarlık bir kredi portföyünün 3 milyar dolarını kullanmamış bir ülkenin, bir kasırga, deprem veya pandemi durumunda anında 300 milyon dolara erişebileceğini belirtti. İdari Direktör, bu likidite artışının birçok sıkıntıyı önleyebileceğini de ifade etti.

Bjerde’nin açıklamasına göre, düşük ve orta gelirli ülkelerden birçok müşteri kriz anları ortaya çıktığında mali olarak hazırlıksız yakalanıyor ve korkunç fedakarlıklar yapmak zorunda kalıyor.

Dünya Bankası ayrıca, krize hazırlık reformları ve dayanıklılık oluşturmak için diğer kurumsal önlemleri gerektirecek gelecekteki kredi programlarının bir parçası olarak, önceden düzenlenmiş olan daha büyük acil kriz finansmanına erişimi artıracak.

Dünya Bankası yönetim kurulu tarafından onaylanan üçüncü bileşen ise büyük ölçekli doğal tehlikelerden korunmak için afet sigortası ürünlerinin kullanımının geniş çapta yaygınlaştırılması. Bunlar, kasırga veya belirli eşikleri karşılayan diğer felaket durumlarında sigorta ödemeleri sağlayan afet tahvillerini içeriyor.

Jamaika, bu tür tahvillerde bir öncü olmuş ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, iklim ve diğer tehditlere karşı kırılgan ülkelerin bütçelerini korumak ve onlara “huzur” sağlamak amacıyla bu tahvillerin genişletilmesini destekledi.

Bjerde, bu girişim kapsamında, proje kredilerinden elde edilen fonların, bunların ihracını düzenleyecek ücreti ödemek için kullanılabileceğini ve maliyetlerin artık bunları ihraç eden ülkeler tarafından karşılanabileceğini söyledi.

Daha İyi, Daha Hızlı Banka

Bu değişiklikler, Dünya Bankası’nın iklim değişikliği ve diğer küresel krizlere karşı mücadele misyonunu genişletme ve kredi kapasitesini büyük ölçüde artırma çabalarının bir parçası.

Bu adım ile aslında müşterilerin taleplerini yerine getirdiklerini söyleyen Bjerde, bunun hissedarlardan genel bir sermaye artışı talep etmeden önce Banga’nın “daha iyi bir banka” oluşturmaya yönelik operasyonel iyileştirme çabalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Bjerde, operasyonel değişikliklerin bir diğer yönünün bankanın kredi onaylarını ve ödemelerini hızlandırmayı içerdiğini söyledi. Artık 16.000’den fazla personeli bulunan bankanın, projenin başlatılmasından kredinin ilk ödemesine kadar 19 ayı kredi onayı için olmak üzere ortalama 27 ay gerekiyor.

Bjerde, bu onay süresinin mevcut mali yılın sonuna kadar “birkaç ay” düşeceğini ancak hedefinin, Haziran 2025’in sonuna kadar, büyük hidroelektrik barajları gibi en karmaşık projeler için bile 12 aya düşürmek olduğunu söyledi ve ekledi; “ardından ödemeleri de hızlandırmak istiyorum. Eğer ödeme yapmıyorsanız, kredileri gerçekten uygulamıyorsunuz demektir.”