;
Politika

DEVA’lı Rızvanoğlu: “Yatağan’daki Kömür Sahası için Mahkeme Kararı Neden Uygulanmıyor?”

kömür sahası

DEVA Partili Evrim Rızvanoğlu, Muğla Yatağan’da hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilen termik santralın faaliyetlerine devam ettiğini söyleyerek Bakan Bayraktar’a “Şirket, yeni bir proje mi sundu? Yeni ÇED raporu alındı mı?” diye sordu.

Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi, Yatağan Termik Enerji Üretim şirketine ait kömür sahasında tünel açılarak yer altı madenciliği yapılmasına ilişkin davada yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Kararın gerekçesi, kapalı ocak madenciliğinin geri dönüşü olamayacak şekilde tahribat riski barındırması olmuştu.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, alınan mahkeme kararının göz ardı edildiğini söyledi. Rızvanoğlu, “Şirket tarafından kanuna aykırı bir şekilde kapalı ocak madenciliği faaliyetlerine devam edildiği kamuoyuna yansımıştır” dedi.

“Kurumlar, Yargı Kararlarının Uygulanmasını Sağlamakla Yükümlüdür”

Mahkemenin, tünel açılarak madencilik yapılmasının tarım arazileri ve zeytinliklerden oluşan alana zarar vereceği gerekçesiyle projeyi hukuka ve mevzuata aykırı bulduğunu hatırlatan Rızvanoğlu, “İlgili kurumlar, yargı kararlarının uygulanmasını sağlamak ve çevre koruma ilkelerine uygunluğu denetlemekle yükümlüdür. Kanuna aykırı faaliyetlerin sürdürülmesi, hukukun zedelenmesine ve kamu güveninin sarsılmasına yol açacaktır. Bu nedenle, yetkililerin ivedilikle harekete geçmesi önemlidir” diye devam etti.

Rızvanoğlu, Meclis’e soru önergesi vererek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a şunları sordu:

Bakanlık Denetim Yaptıysa Yaptırım Uyguladı mı?

“Yatağan kömür madeni sahasında yapılan kapalı ocak madenciliği faaliyetlerini sürdürmesine, Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi’nin 20 Nisan 2023 tarihli kararına rağmen hangi gerekçe ile izin verilmektedir? Yatağan kömür madeni sahasında devam etmekte olan kapalı ocak madenciliği faaliyetleri ile ilgili olarak, Bakanlığınız tarafından yukarıda anılan mahkeme kararını takiben herhangi bir denetim ve inceleme yapılmış mıdır? Yapılmışsa incelemeler sonucunda şirkete herhangi bir yaptırım veya cezai işlem uygulanmış mıdır? Uygulanmışsa, bu yaptırım veya cezai işlemler nelerdir?”

İhmali Bulunan Yetkililer Hakkında Soruşturma Başlatıldı mı?

“Muğla 3’üncü İdare Mahkemesi’nin kararına rağmen Yatağan kömür madeni sahasında kapalı ocak madenciliği faaliyetlerine devam edilmesiyle ilgili olarak, bu konuda kusuru veya ihmali bulunan ilgili idare yetkilileri hakkında herhangi bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır?”

Santralın Ne Zaman Kapanması Öngörülüyor?

“Yatağan Termik Enerji Üretim işletmesinin ömrü kaç yıldır? Santralin ne zaman kapanması öngörülmektedir? Kömür rezervi bittiğinde taşıma sistemiyle başka alanlarda da madencilik faaliyeti yürütülecek midir? Buna ilişkin saha çalışmaları var mıdır? Varsa bu sahalar nerelerdir?”

Bölge Halkı ve Tarım Ekonomisine Olumsuz Etkiler için Bir Telafi Düşünülüyor mu?

“Yapılan kapalı ocak madenciliği faaliyetlerinin ekonomik ve sosyal etkileri değerlendirilmekte midir? Söz konusu faaliyetlerin çevre ve tarım alanlarına olan etkilerini gidermek için alınacak tedbirler nelerdir? Yine söz konusu faaliyetlerin bölge halkı ve tarım ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili herhangi bir telafi mekanizması düşünülmekte midir? İşletme bugüne kadar tahrip ettiği alanlarla ilgili rehabilitasyon yükümlülüğünü yerine getirmiş midir?”

İş Sağlığı ve Güvenliği için Hangi Önlemler Alındı?

“Kapalı ocak madenciliğinin tehlikeli boyutları göz önünde bulundurulduğunda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için hangi önlemler alınmıştır? Yukarıda anılan mahkeme kararının uygulanmasının engellenmesi sonrası bir maden faciası ile karşı karşıya kalındığı taktirde Bakanlığınız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğu bağlamında olası bir müessif duruma dair ilgili bakanlıklardaki sorumlu kişiler ağır yaptırımlara maruz kalacaklarının bilincinde midir?”

Yeni ÇED Raporu Alındı mı?

“Şirket, Mahkeme Kararı’nda yer alan Bilirkişi Heyeti Raporu’nda yeraltı madencilik projesine yönelik tespit edilmiş olumsuz hususları dikkate alarak Bakanlığınıza revize bir proje mi sunmuştur? Eğer böyle bir proje varsa yeni ÇED Raporu alınmış mıdır? Bakanlığınız rapora ilişkin ne tür bir görüş bildirmiştir? Bu rapor niçin kamu ile de paylaşılmamıştır?”