;
Ekonomi

DEVA Partisi Yeşil Ekonomiye Geçiş Planı Hazırlayacak

DEVA Partisi, hava kirliliğine sebep olan kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlara dayalı kahverengi ekonomiden, temiz enerjiye dayalı yeşil ekonomiye geçiş planı hazırlayacaklarını açıkladı.

DEVA Partisi 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında yaptığı açıklamada fosil yakıt ekonomisinden yeşil ekonomiye geçiş için plan hazırlayacaklarını belirtti.

Açıklamada Türkiye’nin mevcut çevre karnesinin çok zayıf durumda olduğu belirtilirken, “Yale ve Columbia Üniversitelerinin hazırladığı Dünya Çevresel Performans Endeksi’ne göre, Türkiye genel çevre performansında 180 ülke arasında 99. sıradadır. Bu sene Birleşmiş Milletlerin Dünya Çevre Günü’nün 2020 teması olarak belirlediği biyoçeşitlilik alanında ise durumumuz daha da endişe vericidir. Türkiye, biyoçeşitliliğini ve habitatı korumada, 180 ülke arasında 175. sıradadır. Mevcut korunan kara ve deniz alanlarımız egemenlik alanlarımızın sadece %9’unu oluşturmaktadır. Bu oran OECD ülkelerinin korunan alanlarının ortalamasının – karada %15.6 ve denizde %24.8 – çok altındadır. Korunan kara ve deniz alanlarını genişleteceğiz. Bu hedef doğrultusunda, bölgesel olarak biyoçeşitliliğimizin envanterini titizlikle çıkaracağız. Endemik türler başta olmak üzere, nesli tükenmekte olan bitki ve hayvan türlerini koruma altına alacağız” denildi.

Hava kirliliğine sebep olan kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlara dayalı kahverengi ekonomiden, temiz enerjiye dayalı yeşil ekonomiye geçiş planı hazırlayacağını açıklayan DEVA Partisi ülkenin temiz enerji potansiyelini en üst seviyeye çıkaracağını ifade etti ve ekledi: “ Temiz enerjide kurulu gücümüzü arttırarak, yerli ekipman yüzdesindeki gerekliliği yükselterek ve ekipmanlar için yeni fabrikalar kurarak iş fırsatı yaratacağız.”

Açıklamaya şu şekilde devam edildi: “Atıklarımızı öncelikle kaynağında azaltmayı hedefleyeceğiz. Atıkların geri dönüşümü, tekrar kullanımı ve enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazanılmasını teşvik edeceğiz. Evsel ve sanayi atık suları için ortak atık su arıtma tesisleri yapacağız. Arıtılan suları sulamada kullanmaya teşvik edeceğiz. Atık ithalatına şeffaflık ve denetim mekanizmaları getireceğiz. Halkımız, ülkemize giren atıkların ne kadarının geri dönüştürüldüğünü öğrenebilecek.

Gıda güvenliği önceliği ile hareket ederek, tarım alanlarımızın rant uğruna heba edilmesine izin vermeyeceğiz. Tarımda çevre dostu teknolojilere yatırım yapacağız. Yerel gıda tüketimini destekleyerek ithal gıdadan kaynaklı karbon ayak izini azaltacağız.”

Ülkemizin yer aldığı Akdeniz Havzası, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasındadır. İklim değişikliğinin ülkemizdeki coğrafi ve ekonomik tüm etkilerini araştırıp, önlemler alacağız.

İnsanımızın sağlığını korumak ve yaşanabilir alanlar oluşturmak doğayı korumakla mümkündür. Sürdürülebilir kalkınmayı ancak çevreye yatırımla sağlayabiliriz. Biz, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini gerçekleştirmek için kararlıyız. Çevre politikalarına yatırım inanç ve siyasi irade işidir. Biz DEVA Partisi olarak bu inanç ve iradeye sahibiz.”