;
Politika

Danıştay Zeytinlik Sahalarını Maden Faaliyetine Açan Yönetmeliği İptal Etti

zeytinlik

Muğla, İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda bilirkişi keşfinin yapılacağı gün olan 1 Mart 2022’de Maden Yönetmeliği’nde yapılan ve zeytinlikleri madene açan değişikliğe karşı dokuz dernek, yedi kooperatif ve 11 kişi dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yayımladığı zeytinlik sahalarını maden faaliyetine açan tartışmalı Maden Yönetmeliği’ni iptal etti.

Muğla, İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda bilirkişi keşfinin yapılacağı gün olan 1 Mart 2022’de Maden Yönetmeliği’nde yapılan ve zeytinlikleri madene açan değişikliğe karşı dokuz dernek, yedi kooperatif ve 11 kişi dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, Maden Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile eklenen 115. Maddenin 4. Fıkrasının iptaline karar verdi.

Danıştay kararında yönetmelikteki değişikliğin Zeytin Kanunu’na aykırı olduğu belirtilerek, “Değişikliğin, zeytinlik alanlardaki zeytinlerin sökülüp taşınması, başka yere dikilmesi, taşınmanın mümkün olmaması halinde ise doğrudan madencilik faaliyetine başlanılarak faaliyetin sonunda sahanın rehabilite edilip eski haline getirilmesi yönünde madencinin vereceği taahhütname ve davalı bakanlığın izniyle madencilik faaliyeti için yeterli olduğunu açıklayarak düzenlemenin Zeytin Kanunu’na aykırı olduğunu, yönetmelik değişikliği ile zeytinlik alanlarda madencilik faaliyetine idarenin izni ve madencinin taahhütnamesi ile olanak sağlayan düzenlemenin hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle değişikliği iptal etmiştir” denildi.