;
Bilim

COP28’in Üçüncü Günü Sağlık ve Kırılgan Topluluklara Ayrıldı

sağlık

COP28 Tematik Toplantısının üçüncü günü ilk günlere kıyasla yoğun geçecek. 20 ayrı oturum yapılması planlanan günde, ilk kez sağlık alanı ve kırılgan topluluklar hakkında yapılacak çalışmalar öne çıkıyor.  

30 Kasım’da Dubai’de başlayacak olan COP28 tematik toplantıları 10 Aralık’a kadar sürecek. COP28’in bitim tarihi olan 12 Aralık öncesinde, son iki günü net çıktıların ortaya konabilmesi adına tematik toplantılar zirvede yer almayacak. COP28 Tematik Programı ile 2030 yılına kadar küresel sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlamak, iklim direncini artırmak ve finansmanı ölçeklendirmek adına spesifik çözümler etrafında çeşitli paydaşları bir araya getirilmesi planlanıyor. Liderler Etkinlikleri ile geçecek ikinci günün ardından 3 Aralık’ta gerçekleştirilecek 20 ayrı oturum, sağlık ve kırılgan topluluklar alanlarına ayrılmış durumda.

Son Düzlüğe Ulaşma Forumu

Üçüncü günün ilk etkinliği olan 2023 Son Düzlüğe Ulaşma Forumu ile kırılgan toplulukların sağlık sorunlarına çözüm bulmak, inovasyon ve yatırımları hareketlendirmek isteniyor. BAE Başkanı Şeyh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ve Bill & Melinda Gates Vakfı işbirliği içinde düzenlenecek forum, kimseyi geride bırakmayan dayanıklı sağlık sistemlerini teşvik etmek için küresel, kırılgan toplulukların liderlerini bir araya getirecek. Etkinlikle; iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren bir platform sunulmasının yanı sıra, kapsayıcı sağlık sistemlerinin iklim krizinin etkisini azaltmak için hayati önem taşıdığı bilinci yeşertilecek.

Sağlık Günü Açılış Oturumu

Sağlık Günü’nün habercisi olan bu etkinlik “Siyasi ve Mali Taahhütlerin Paket Açılımı” başlıklı oturumla gerçekleşecek. Oturumda, ülkelerin önceliklerine ve ihtiyaçlarına yanıt veren yeni “Sağlık ve İklim Finansmanı” duyurulacak. Oturuma katılan hükümetler, uluslararası kuruluşlar, kalkınma bankaları, hayır kurumları ve özel sektör sağlık alanındaki somut taahhütlerini ve ilerlemelerini paylaşacak. Etkinlikte ayrıca, “Sağlık ve İklim” finansmanının ne olduğuna dair ortak bir anlayışı geliştirecek ve iklim-sağlık finansmanı çabalarının koordinasyonunu geliştirecek.

Kırılgan Çevrelerde Yenilenebilir Enerjinin Desteklenmesi

Güvenlik kaynaklı sorunlarla karşılaşan ülkeler enerjiye erişim oranlarının en düşük olduğu ancak enerji maliyetlerinin en yüksek olduğu ülkeler konumunda. Bu durum iklim finansmanı ve ekonomik kalkınmanın önünde kırılganlığa ve engellere yol açıyor. İnsani yardım ve barışı koruma çalışmalarının yenilenebilir enerjiye geçişinin, hem BM hem de bu operasyonlara ev sahipliği yapan ülkeler için iklim, kalkınma, barış ve güvenlik hedeflerine ulaşma fırsatı vermesi planlanıyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilecek “Kırılgan Çevrelerde Yenilenebilir Enerjinin Desteklenmesi” oturumunda, verimliliği artırmak, maliyetler ve karbon emisyonlarını azaltmak için insani yardım sektörünün yenilenebilir enerjiye geçişine katkıda bulunulması hedefleniyor.

G20 Kapsamında İklim Değişikliğinde Sağlık Alanı Müdahalesi

Dünya İklim Eylemi Zirvesi’nin açılış günlerindeki etkinliğinin ardından “G20 Kapsamında İklim Değişikliğinde Sağlık Alanı Müdahalesi” oturumunda, finansmanı iklim sağlığına yönlendirmeye yönelik ortak metodolojiler de dahil olmak üzere, kalkınma bankaları ve finans kurumlarının iklim sağlığı konusundaki somut çabaları ve taahhütleri üzerinde durulacak. Etkinlik kapsamında Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İklim Yatırım Fonları’nın eş başkanlık görevini üstlenen Kalkınma Bankası, İklim-Sağlık Finansman Ortak Çalışma Grubu ile bir araya gelecek. Toplantıda finans kuruluşlarının ve COP28 paydaşlarının ülke önceliklerine ve ihtiyaçlarına yanıt verme rolünün değerlendirilecek olmasının yanı sıra, özellikle iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler için gelecekte sağlık sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik adımlar görüşülecek.

OECD-DAC Yüksek Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı

OECD Kalkınma Yardımı Komitesi ve COP28 Başkanlığı işbirliğinde, iklim eylem çabalarında kırılgan bağlamları daha iyi desteklemek için politikaları, programları ve araçları tartışmak üzere bu üst düzey yuvarlak masa toplantısını düzenlenecek. İklim değişikliği kırılganlığı ve yerinden edilmeyi artırırken,  kıt kaynaklar üzerindeki gerilimleri de yükseltiyor. Kırılganlığın iklim değişikliğini körükleyeceği ve hükümetlerin karşılaştıkları zorlukları etkileme potansiyeli doğrultusunda gerçekleşecek toplantıda, kalkınma yardımlarının kimseyi geride bırakmadan mevcut kısır döngüyü kırmasını sağlayacak somut adımların belirlenmesine odaklanılacak.

Son Düzlüğe Ulaşma: Adanma Anı

Sabah yapılacak 2023 Son Düzlüğe Ulaşma Forumu’nun ardından gerçekleştirilecek üst düzey oturum, ihmal edilen tropik hastalıkların sona erdirilmesine yönelik son çabalara odaklanan bir dizi duyuru ve taahhüde ev sahipliği yapacak. “Son Düzlüğe Ulaşma: Aldanma Anı” toplantısının ana gündemi, kırılgan toplulukların iklim eylemi çabalarında daha fazla destek sağlamak için politikaları, programları ve araçları görüşmek.

COP28 Tematik Programı çerçevesinde gün boyunca gerçekleşecek diğer oturum başlıkları ise şu şekilde:

 • Geleceğe Yönelik Bir Şart: Ölçeklendirme İçin Erken Harekete Geçme
 • Küresel Tolerans İttifakı
 • Herkes İçin Erken Uyarı Verme
 • İklim Değişikliğinin Sağlığı Etkileri
 • Sağlık İklim Eylemi İçin Kamu – Özel Sektör Ortaklıkları
 • Çok Yönlü Krizlere Maruz Kalan Ülkeler ve Toplumlarda İklim Eyleminin Hızlandırılması
 • Emisyonların İddalı Şekilde Azaltılması Nasıl Hayat Kurtarır
 • Afrika Boynuzunda İklim, Barış ve Güvenlik
 • Yeşil Yasa Uygulamasına Geçiş
 • Sağlık ile Yardımın İyileşme ve Barış ile Bağlantısı
 • İklim Değişikliğinin Sağlık Etkilerine Yönelik Adaptasyon ve Direnç
 • KOBİ’lerin İklim Mücadelesinde Eylem Süreci
 • Gıda Krizi Hizmeti
 • İklim, Cinsiyet ve Çatışma Bağlantısı: Zorlukları ve Çözümleri Keşfetmek