;
Politika

COP28’de İkinci Tematik Gün Liderler Etkinlikleri ile Geçecek   

COP28

İş ve Hayırseverlik İklim Forumu ile başlayacak COP28 tematik programının ikinci gününde, Liderlerin Etkinliği kapsamında düzenlenecek üç oturum ve Liderlerin Yuvarlak Masa Toplantısı yer alacak.

COP28 tematik programı 2030’a kadar sıcaklık artışını en fazla 1.5 dereceyle sınırlamak, iklim direncini artırmak ve iklim finansmanını harekete geçirmek için özel çözümler bulmak etrafında oluşturuldu. COP28 tematik programının ilk günü gerçekleşecek Öğrenci Enerji Zirvesi (SES) 2023’ün ardından ikinci günün programı 2 Aralık’ta İş ve Hayırseverlik İklim Forumu ile başlayacak. Türkiye saatine göre sabah 09:00’da başlayacak olan forumun 16:45’te sonlanması planlanırken günün geri kalan programında Liderler Etkinliği ve Liderlerin Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında oturumlar gerçekleşecek.

“Gençlik ve Eğitim – İklim Eyleminin Gizli Gücü”

“Liderler Etkinliği: Gençlik ve Eğitim – İklim Eyleminin Gizli Gücü” Türkiye saati ile 08:00 – 09:00 arasında gerçekleşecek. Etkinlikte, devlet başkanları, delegasyon başkanları, devlet dışı aktörler, gençler, çocuklar ve farklı geçmişlere sahip eğitimciler bir araya gelecek ve eğitimcilerin rolünü artırmak için mekanizmalar oluşturmak üzerine çalışılacak.

Etkinlik kapsamında gençler ve çocuklar, Küresel Gençlik Bildirisi de dahil olmak üzere iklim politikası vizyonlarını ve COP28 ve ötesine yönelik taleplerini paylaşacaklar. Aynı zamanda etkinlik ile iklim eğitimini finanse etme ve eğitim sistemlerinde dayanıklılık oluşturma ihtiyacı ve eğitim – iklim bağlantısının önemi vurgulanacak.

“Sağlığı İklim Gündeminin Merkezine Koymak”

Tematik günün ikinci günü Türkiye saati ile 10:00 – 11:00 arasında gerçekleşmesi planlanan “Liderler Etkinliği: Sağlığı İklim Gündeminin Merkezine Koymak” oturumu, emisyonların azaltılması ve sağlık sistemlerinin dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, iklim eyleminin sağlık açısından faydalarını ele almaya yönelik sektörler arası eylemler yaratmaya odaklanacak. Son IPCC raporu, iklim değişikliğinin insan refahı ve gezegen sağlığı için ciddi bir tehdit olduğunu vurguluyor.

2 Aralık’taki etkinlik, iklim ve sağlık konusunda kamu ve özel sektörün ivmesini artırmayı hedeflerken, oturumda iklim ile sağlık bağlantısını harekete geçirecek siyasi desteği sağlamak için COP28 İklim ve Sağlık Bildirgesi’nin lansmanı gerçekleştirilecek. Etkinlik ile aynı zamanda iklim – sağlık finansmanı kurma girişiminde de bulunulması bekleniyor.

“Su ve İklim Eyleminin Hızlandırılması”

Tematik toplantının ikinci gününde Liderlerin Yuvarlak Masa Toplantısı “Su ve İklim Eyleminin Hızlandırılması” başlığıyla 13:00 – 13:30 saatleri arasında yapılacak. Bu etkinlikte, iklim eylemi için kritik bir kaldıraç olarak dayanıklı su sistemleri inşa etmeye odaklanılacak. BM 2023 Su Konferansı’ndan sonraki ilk üst düzey su etkinliğini temsil eden bu oturumda, özellikle su değer zincirinde yenilikçiliği mümkün kılmak ve somut taahhütler oluşturmaya çabalanacak.

“Adil, Eşit ve Düzenli Enerji Dönüşümünün Hızlı Takibi”

Günün son otumu olan “Liderler Etkinliği: Adil, Eşit ve Düzenli Enerji Dönüşümünün Hızlı Takibi” Türkiye saati ile 13:45 – 15:45 arasında yapılacak. Bu etkinlikte yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini somutlaştırmaya yönelik verilen küresel ve sektörler arası taahhütleri göstermek için hükümetler, şirketler ve finansal aktörler bir araya gelecek. Etkinlik aynı zamanda kısa vadeli önemli sıcaklık etkilerini ortadan kaldırmak için başta metan olmak üzere CO2 dışındaki seragazlarına yönelik kapsamlı eylemleri de vurgulayacak.