;
Politika

COP28’in 10. Gününde Su Konuşulacak

su

COP28 Tematik Programı’nın son gününde 40’ın üzerinde oturum düzenlenecek. Su üzerine oturumların yoğun olacağı günün ardından COP28’in son görüşmeleri başlayacak.

2030’a kadar küresel sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlamak, iklim direncini artırmak ve iklim finansmanını ölçeklendirmek doğrultusunda çeşitli paydaşları bir araya geleceği COP28 Tematik Programı, dünya çapındaki iklim eylemlerinin geliştirilmesi hedefiyle COP28 paydaşları ile planlandı. 30 Kasım’da Dubai’de başlayacak olan COP28 Tematik Programı çerçevesinde düzenlecek etkinliklerin 10 Aralık’ta son bulması planlanıyor. Önemli bir bölümü su üzerine olan 10. günde 40’ın üzerinde oturuma yer verilecek. COP28 Tematik Programı’nın 10. ve son gününün ardından COP28’in somut çıktılarını görüşmek üzere toplantılar başlayacak.

“Suya Dayanıklı Gıda Sistemleri Oluşturulması Konusunda Üst Düzey Diyalog”

BM Gıda Sistemleri Zirvesi ve BM 2023 Su Konferansı doğrultusunda COP28 Başkanlığı’nın net sıfır, doğa pozitif ve dayanıklı tarım-gıda, su sistemlerine ulaşma taahhütlerine dayanarak “Suya Dayanıklı Gıda Sistemleri Oluşturulması Konusunda Üst Düzey Diyalog” oturumu gerçekleştirilecek. Diyalog, tarım ve su üzerine çalışan delegeleri, özel sektörü ve uluslararası kuruluşları bir araya getirecek. Oturumda gıda, su ve iklim krizleri arasındaki bağlantıyı ele alan yenilikçi politika, finans, teknoloji ve ar-ge çözümleri görüşülecek. Bunun yanı sıra oturum ile UNFCCC’nin İklime Dirençli Gıda Sistemleri (CRFS) İttifakının iki yıllığına ortaklığı başlatılacak. Bu ortaklık, COP30’a doğru ulusal iklim planlarında hem adaptasyon hem de emisyon azaltımı için su ve gıda sistemleri yönetimini daha iyi entegre etmeye yönelik destek sağlayacak.

“Sürdürülebilir Tüketim, Herkes İçin Sağlık ve Erişilebilir Gıda”

2022’de neredeyse 735 milyon insan açlık çekti, 3 milyar kişi sağlıklı diyetlere ulaşamadı ve küresel gıda üretiminin üçte biri kayboldu veya israf edildi, bu da trilyonlarca dolarlık maliyete yol açtı. “Sürdürülebilir Tüketim, Herkes İçin Sağlık ve Erişilebilir Gıda” oturumu, daha sürdürülebilir tüketim modelleri için uygulanabilir çözümlerle paydaşları bir araya getirmeyi, daha sağlıklı gıda seçimlerini teşvik etmeyi ve gıda israfını azaltmayı amaçlıyor. Bunun yanu sıra oturumda sağlıklı, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir tüketimin gelecekte devreye sokulacak politika ve yatırımları aktarılacak.

“Sıfır Emisyonlu Su Tüketimi Yol Haritası”

Su döngüsünün her aşamasında enerji kullanılıyor. Buna benzer şekilde, enerji üretimi de önemli miktarda su gerektiriyor. 10 Aralık’ta gerçekleştirilcek “Sıfır Emisyonlu Su Tüketimi Yol Haritası” oturumunda, enerji bağımlılığını en aza indiren bir geleceğe işaret edilecek. Ayrıca oturumda, su üretimini ve kullanımını net sıfır bir gelecekle uyumlu hale getirmek için teknoloji ve inovasyondaki yenilikler paylaşılacak.

“Beslenme- İklim Arasındaki Bağlantıyı Yükseltmek”

İklim değişikliği, her türlü kötü beslenmeyi sonlandırmaya yönelik mevcut zorlukları daha da artırıyor. 828 milyon insan yetersiz besleniyor ve 676 milyon kişi obeziteden muzdarip. Bu oturumda, atılacak yeni adımların tanıtılacak olmasının yanı sıra, gıda sistemleri genelinde dayanıklılığı artıran, daha besleyici diyetler yoluyla sağlık sonuçlarını geliştiren ve eyleme dönüştürülebilir uyum stratejileri değerlendirilecek.

“Tatlı Su Ekosistemlerinin Korunması ve Resterasyonu Üzerine Bakanlar Kurulu”

Tatlı su zorluğu üzerine oluşturulan Bakanlar Kurulu, yeni imzacılarını ve tatlı su ekosistemlerini koruma ve restore etme konusundaki taahhütleri bu oturumda duyuracak. Şu anda dünya genelinde en çok bozulan ekosistem olan tatlı su ekosistemleri, iklim değişikliği ile mücadelede ve buna uyum sağlamada kritik öneme sahip. BM 2023 Su Konferansı’nda başlatılan Tatlı Su Zorluğu girişimi 2030’a kadar yaklaşık olarak dünyadaki bozulmuş tatlı su ekosistemlerinin %30’unu oluşturan 300 bin km nehir ve 350 milyon hektar sulak alanın restore edilmesini hedefliyor. Bu etkinlik aynı zamanda tatlı su üzeine verilmiş olan taahhütlerin nasıl uygulanacağı ve gerçekleştirileceği konusunda çok paydaşlı bir tartışmayı barındırıcak.