;
Politika

COP28’i Çevrimiçi Takip Edebilirsiniz!

COP28

COP28’te ana müzakerelerin yanı sıra birçok kurum, örgüt, STK ve devlet yan etkinlikler düzenleyecek. İklim Haber, çevrimiçi takip edebileceğiniz etkinliklerin bazılarını sizler için derledi.

30 Kasım-12 Aralık tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek olan UNFCCC 28. Tarafları Konferansı’nda (COP28) ülkelerin iklim değişikliği politikaları çerçevesinde önemli adımlar atması bekleniyor. Zirvede küresel stok değerlendirmesi, iklim finansmanı, kayıp ve zarar ve fosil yakıtlardan çıkış anlaşması gibi farklı konularda hararetli tartışmalar yaşanacak. Tüm bunların yanı sıra birçok kurum, örgüt, STK ve devlet bahsi geçen konulara katkı sağlayacak yan etkinlikler de düzenleyecek. İklim Haber de çevrimiçi düzenlenecek bu yan etkinliklerden bazılarını okuyucuları için derledi.

AB COP28 Yan Etkinlikleri (GENEL):

AB, COP28 kapsamında gerçekleştireceği 90’dan fazla yan etkinliğin tamamını çevrimiçi şekilde takip etme imkanı sağlıyor. Etkinlikleri takip edebilmek için buradan kayıt oluşturulması gerekiyor:

Kayıt oluşturduktan sonra programda yer alan istediğiniz etkinliğe çevrimiçi olarak bağlanabiliyorsunuz. Etkinlikler yapılacakları ortamlara göre üç kanala ayrılmış durumda:

 • Kanal Bir: Dubai’de gerçekleştirilecek etkinlikler
 • Kanal İki: Brüksel’de gerçekleştirilecek etkinlikler
 • Kanal Üç: Yalnızca çevrimiçi platformda gerçekleştirilecek etkinlikler

Kanal 1 Etkinlik Bağlantıları

 • “Sürdürülebilir Su ve Arazi Yönetimi Yoluyla İklim Değişikliği ve Çatışmalara Karşı Direnç Oluşturmak” başlıklı oturumda, çevresel krizler ile doğal kaynaklara yönelik artan rekabet ve çatışma riski bağlantısı ele alınacak.
 • “Büyük Yeşil Duvar Girişimi ve Arazi Restorasyonu” isimli oturumda, arazi restorasyonu konusunda uzmanlarla bir panel yapılacak ve özellikle Büyük Yeşil Duvar Girişimi kapsamında, insanlar ve gezegen için büyük ölçekli arazi restorasyonunun potansiyeli tartışılacak. 
 • “İklim ve Biyolojik Çeşitlilik Stratejilerinde Döngüsel Ekonomi Finansmanının Hızlandırılması” başlıklıoturuma buradan ulaşabilirsiniz.
 • İklim ve Biyoçeşitlilik Kaybından Oluşan İkiz Krizlerle Mücadele: Altulusal Yönetimlerin Dayanıklılık Oluşturmaya Yönelik Hırsı ve Eylemi” oturumunda, İklim COP27 ve Biyoçeşitlilik COP15’in ivmesinden yararlanarak biyolojik çeşitlilik ile iklim gündemleri arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirmek hedefleniyor.
 • “Avrupa-Akdeniz Temiz Teknoloji İşbirliğine İlişkin Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı” oturumunda, Akdeniz’de temiz teknoloji işbirliğinin geliştirilmesine yönelik potansiyel değerlendirilecek. Bu kapsamda AB’nin Net Sıfır Sanayi Yasası kapsamındaki çalışmaları tamamlanacak. 
 • “Şefler Masanın Başında: AB İklim ve Gıda Geçişine Nasıl Katkıda Bulunulabilir?” oturumunda, AB düzeyinde, ulusal ve yerel düzeyde politika yapıcılara yönelik bir dizi kılavuz aracılığıyla gıda sistemindeki değişimi görüşülecek. 
 • “Karbon Fiyatlandırmasının ve Pazarlarının Potansiyelinin Farkına Varılması: Avrupa, Afrika ve Dünya İçin Fırsatlar” oturumunda, Afrika başta olmak üzere son zamanlarda yürütülen birçok karbon fiyatlandırma girişimi hakkında bilgi vermek amaçlanıyor. 
 • “Temiz Enerji İnovasyonunda Küresel İşbirliği: Kritik Hammaddelerin Rolü” oturumunda, sürdürülebilir bir tedarik zincirini güvence altına almak ve küresel enerji geçişini geliştirmek için uluslararası işbirliğine, teknolojik inovasyona ve etkili düzenleme mekanizmalarına duyulan ihtiyaç vurgulanacak.
 • “İklim Nötrlüğüne Giden Yollar: Kanıta Dayalı Politika Oluşturma” oturumu iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm, politika oluşturma için bilimsel bilgiler sağlayan AB ve uluslararası girişimlerin kısa sunumlarını içeriyor. İkinci bölüm, iklim politikalarının uygulanmasında bilime dayalı bilgilerin kullanılmasıyla ilgili zorluklarla ilgili bir panel tartışmasını barındırıyor.
 • “AB Ulaştırma Günü: Kapanış Konuşması ve Resepsiyon” oturumu, kapanış konuşması ve çeşitli sektörlerde çalışan kişilerin iletişim kurması için düzenlenen akşam resepsiyonundan oluşuyor.
 • “AB Enerji Günleri – Yarının Temiz Enerji Sistemini Şekillendirmek” oturumunda, gençler ve politika yapıcılar arasında küresel temiz enerjiye geçiş konusunda diyalog kurulacak.

Kanal 2 Etkinlik Bağlantıları

 • “COP Müzakerelerinde İklim ve Gıda İlişkisinin Teşvik Edilmesi – Yönetişim ve Finansın Rolü” oturumunda, iklim – gıda politikalarını teşvik etmek, gıda sistemlerini demokratikleştirmek, sektörlerin iklim – gıda ilişkisine yaklaşımı ve tarım – gıda sistemlerinde iklim finansmanı üzerine görüşmeler yürütülecek.
 • “Misyonu Benimseyen Şehirler: iklim Nötr Şehirler İçin Uygulama, Yönetim ve Finans” oturumunda, 2030 yılına kadar 100 AB şehrinin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu kapsamında edinilen birikim aktarılacak.
 • “Yoğun Enerji Tüketen Endüstriler: İklim Tarafsızlığına Yönelik Yenilikçi Teknolojiler” oturumunda, enerji verimliliği, yenilenebilir kaynaklar, elektrifikasyon, hidrojen kullanımı ve karbon yakalama alanlarında gerçekleştirilen Avrupa projelerinin süreçleri sunulacak.
 • “Çevrenin Dekarbonizasyonu İçin Gerekli Bilim” oturumunda, binaların ve inşaatların iklim değişikliğinin azaltılmasına katkısıyla ilgili Avrupa politikaları ve girişimleri sunulacak. Bunun yanı sıra, bunların daha geniş anlamda toplum üzerindeki bazı etkileri hakkında tartışma için bir forum sunulacak.
 • “Hedefin Uygulamaya Dönüştürülmesi – Ülkelerin Deneyimleri ve iklim Eylemi Uygulamasından Çıkarılan Dersler” oturumunda, Paris Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma hedefine ulaşmada başarısız olacak Ulusal Katkı Beyanları’nın yetersizliği ve bu açığın giderilmesi görüşülecek.

Kanal 3 Etkinlik Bağlantıları

 • “İklim İçin Eğitim: Eğitim Dönüşümü İçin Yeşil Becerilerin Artırılması” oturumunda, Avrupa Komisyonu’ndan politika yapıcılar ve eğitim alanının önde gelen kuruluşlarından katılımcılar iyi uygulama örneklerini paylaşacak. 
 • “Akdeniz’de Enerji Verimliliğini Artırmak İçin Beceri ve Kapasitelerin Geliştirilmesi” oturumunda, sürdürülebilir ve karbonsuz bir gelecek için Akdeniz’in her iki yakasındaki paydaşları güçlendirmeye yönelik AB tarafından finanse edilen projelerin sonuçları sergilenecek.
 • “Tüketicilerin Gıda Atıklarını Azaltmak, Gezegeni Korumak” oturumunda, küresel gıda israfı sorunu katılım gösterecek tüm paydaşlarla görüşülecek.
 • “2023 Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi Etki Raporu’nun Lansmanı” oturumunda, Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi’nin etkisi, şehirlerin 1,5 derece hedefindeki konumu ile yerel düzeydeki sağlık ve finans alanlarının durumu incelenecek.
 • “İklim Eylemi ile Beslenmeyi Birbirine Bağlamak: Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinden Sağlıklı Beslenmeye Giden Yolu Açmak” oturumunda, tüketicileri sürdürülebilir ve sağlıklı beslenmeyi teşvik edecek bir platform sunulacak.
 • “Latin Amerika ve Karayipler’deki (LAC) Döngüsel Ekonomi Potansiyelinin Açığa Çıkarılması” oturumunda, LAC bölgesindeki seçilmiş şehirlerden ve Avrupa şehirlerinden gelen üst düzey politika yapıcıları ve kent araştırmacıları iyi döngüsel ekonomi uygulaması örneklerini sunacak.

COP28’te AB Enerji Günleri

AB Enerji Günleri temalı, 4 ve 5 Aralık’ta düzenlenecek 9 toplantı temiz enerji dönüşümünün nasıl hızlandırılabileceğine odaklanacak. Çevrimiçi takip edilebilecek toplantılara dair detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İklim Yasası ve Yönetişim Günü

İklim Yasası ve Yönetişim Günü 2023 (Climate Law & Governance Day 2023), 5 Aralık’ta çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Toplantıya buradan kayıt olabilirsiniz.

İklim Sınıfı @COP28

BM tarafından hazırlanan, “İklim Sınıfı @COP28”, iklim toplantılarına katılan veya takip edenlerin önemli iklim sorunları hakkında hızlı bir şekilde bilgi edinmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış kısa, etkileşimli bir öğrenme deneyimi. COP boyunca her gün uzmanlardan oluşan bir ekip, katılımcılara çeşitli iklim değişikliği konularını tanıtan bir dizi ücretsiz çevrimiçi ders sunacak; delegelerin, profesyonellerin ve diğer ilgili tarafların iklim tartışmalarını takip etmelerine ve katkıda bulunmalarına olanak tanıyacak. Derslere buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

OECD: COP28 Sanal Programı

30’dan fazla sanal etkinlikten oluşan bir programa sahip olan OECD COP28 Sanal Pavilyonu, 23 Kasım – 12 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek. Etkinlikler hakkında detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Dünya Bankası

Dünya Bankası COP28’te yaklaşık 100’e yakın toplantı düzenleyecek. Bazı toplantılar ise çevrimiçi takip edilebilecek. Dünya Bankası’nın COP28’teki toplantılarına buradan ulaşabilirsiniz. (Toplantının ne olduğuna dair bilgilendirmenin yanında “WATCH” etiketli olanlar çevrimiçi olarak takip edilebilir.)

UNEP

BM Çevre Programı’nın (UNEP) Pavilyonu, canlı web yayınıyla birlikte 12 gün boyunca etkinlikler düzenleyecek. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Dünya Ticaret Örgütü

COP28’teki Ticaret Evi pavilyonu, ticaretin iklim ve sürdürülebilir kalkınma eylemlerini yönlendirmeye nasıl yardımcı olabileceğine dair tartışmaları ve çözümleri teşvik edecek. Zirve boyunca düzenlenecek toplantıların tamamı online takip edilebilecek. Programa buradan ulaşabilirsiniz.

WWF

12 gün boyunca COP28’te etkinlikler düzenleyecek olan WWF’in tüm etkinlikleri kendi Youtube kanalından yayımlanacak. STK’nın COP28 etkinliklerinin programına buradan ulaşabilirsiniz.

YASED

YASED, COP28 Özel Yayın Programı kapsamında hem fiziksel hem de çevrimiçi etkinlikler ile küresel sürdürülebilirlik gündemindeki en son gelişmeleri uluslararası yatırımcıların perspektifiyle paylaşacak. 30 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek toplantıları buradan takip edebilirsiniz.