;
Politika

COP28’de Türkiye Pavilyonu’nun Yan Etkinlikleri Duyuruldu

COP28

Türkiye Pavilyonu, 44 yan oturum ve çeşitli etkinlikler ile COP28’e katılacağını duyurdu. COP28 kapsamında görüşülecek pek konunun yer alacağı oturumlarda ayrıca 6 Şubat depremlerinin hasar tespiti ve inanç temelli yatırım gibi konular da ele alınacak.

COP28, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinde bugün başlıyor. 12 Aralık’a kadar sürmesi planlanan iklim zirvesinde Türkiye Pavilyonu da yer alacak. Pavilyon’un gerçekleştireceği 44 yan oturumun yanı sıra, çeşitli görsel ve sanatsal etkinlikler de yapılacak. Dünyanın pek çok yerinden katılımcıların izleyeceği oturumlarda; kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından yüzlerce isim konuşmalarını gerçekleştirecek.

3 – 11 Aralık tarihleri arasında COP28 kapsamında yapılacak oturumlarda zirve kapsamında görüşülecek pek çok konuya değinilecek olmasının yanı sıra; 6 Şubat depremlerinin hasar tespiti, İslami Finans’ın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına entegrasyonu ve Türkiye’de izlenen, izlenmesi planlanan iklim politikaları aktarılacak.

Net-Sıfır İçin Reforma İhtiyaç Var

Son analizler ile, küresel ekonominin Paris hedeflerine ulaşmaktan uzak olduğu ve 1.5 derece sınırına yönelik güvenilir bir yol olmadığı ortaya çıktı. “Net-Sıfır İçin Reforma İhtiyaç Var: Enerji Dönüşümü, Sanayi Görünümü ve İnovasyon” oturumu için paylaşılan bilgi notunda,Emisyonları azaltmaya yönelik geleneksel stratejiler etkili olabilirken, kalıcı ve enerji ile ilgili olmayan emisyonlar hala önemli bir bölümü oluşturuyor, bu da iklim nötr hedefine ulaşmak için alternatif yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu kılıyor” denilirken, bu yaklaşımın yeni pazarlara hizmet eden yeni teknolojilerin ve prosedürlerin geliştirilmesine olanak tanıyacağı, yeni ekonomik fırsatlar ve istihdam yaratma potansiyeli doğuracağı ifade edildi. Panelistler, uluslararası düzenlemelere uyum sağlama ve iklim nötr bir ekonomiye giden yolda yenilikçi çözümler yaratmak üzerine tartışacaklar. Bunun yanı sıra panelistler, sürdürülebilir kalkınma için finansman, enerji geçişi ve net sıfır ekonomisine giden yolda gönüllü karbon piyasalarının rolü gibi konuları ele alacak.

“Ulusal ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları”

Türkiye’nin yerel iklim değişikliği adaptasyon politikalarına odaklanılacak başka bir oturumda, bu konuda gösterilen çaba ele alınacak. Panelde, Türkiye’nin iklim değişikliği adaptasyon politikaları çerçevesinde yürütülen çalışmalarda edinilen deneyimler de sunulacak. Bu kapsamda konuşmacılar iklim değişikliği mücadelesinde karşılaştıkları zorlukları ve süreçte edindikleri dersleri katılımcılara aktaracak.

“Türkiye’nin Rüzgar Enerjisi Stratejisi”

Rüzgar enerjisinden sıfır yakıt maliyetiyle elektrik üretimi, termik santralların rüzgar türbinleriyle değiştirilmesi, enerji ithalatı ve dışa bağımlılık yoluyla elektrik fiyatlarının düşürülmesine ve ulusal karbon emisyonlarının azaltılmasına büyük katkı sağlıyor. Türkiye de özellikle son 15 yılda rüzgar enerjisi alanına yatırımlarda bulunuyor. “Türkiye’nin Karbon Emisyonu Mücadelesi ve Rüzgar Enerjisi Stratejisi” başlıklı panel kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Avrupa Birliği İklim Uyum ve Azaltma Misyonlarında gelinen nokta görüşülecek ve rüzgar enerjisinin Türkiye’deki enerji dönüşümündeki rolü detaylandırılacak. Katılımcıların amacı, Türkiye’nin iklim değişikliğine karşı son 10 yılda rüzgar enerjisi alanında kaydettiği ilerlemeyi sunmak ve Türkiye’de yeşil ekonominin daha iyi anlaşılması için stratejik ve mali konuları ele almak olarak belirtiliyor.

6 Şubat Depremlerinin Hasar Tespit Çalışmaları

Birleşmiş Milletler, depremleri doğal afet yerine doğal tehlike olarak tanımlamıyor ve doğal tehlikeleri afetlere dönüştüren unsurun tehlike öncesinde yeterli önlem alınmaması ve tehlike sonrasında yönetim eksikliği olduğunu öne sürüyor. Depremler, seller ve yangınlardan sonra binalarda oluşan zararın tespit edilmesi ve acil yıkılması gereken binalarda tüm süreçlerde koordinasyonun sağlanması, yaşamı normale döndürmede büyük öneme sahip. Türkiye İklim Değişikliği Başkanlığı “Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları” oturumu için paylaştığı bilgi notunda “Yüzyılın Felaketi” olarak tanımladıkları 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkez depremi sonrasında yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verileceğini paylaştı.

“İnanç Temelli Yatırım ve Etki Yatırımının SKA’lar ile Uyumlanması”

2030 Gündemi’nin amaçlarına ulaşmada yılda 4 trilyon dolarlık bir yatırım açığı bulunuyor. Bu doğrultuda yapılacak panel ile, İslami Finans’ın yenilikçi bir alternatif olarak sunulması hedefleniyor. Pavilyon programının açıklandığı bilgi notunda şu cümlelere yer verildi: “İman temelli finansın gelişimi, etki ekonomisinin büyümesi ve sürdürülebilir finansın tam içselleştirilmesi için bir fırsat sunuyor. Ayrıca, İslami finansın SKA’lara daha fazla entegrasyonu, endüstrinin insanlar ve gezegenle olan bağlılığını daha da güçlendirecek. İslami finans kaynaklarının, düşük karbonlu bir ekonomiye geçişte daha etkili bir rol oynamak üzere COP28 toplantılarında ön plana çıkması bekleniyor.”