;
Politika

COP28’de Sekizinci Gün SKA’lar Etrafında Geçecek

COP28

7 Aralık’ta verilecek molanın ardından COP28 Tematik Programı, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma doğrultusunda gerçekleşcekler oturumlarla devam edecek. 8 Aralık’ta gerçekleştirilecek oturumların yanı sıra küresel eğitim sistemini ele alacak RewirEd Zirvesi de yer alacak.

Dubai’de 30 Kasım’da başlayacak iklim zirvesi öncesinde COP28 Tematik Programı yayımlandı. Program ile 2030 yılına kadar küresel sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlamak, iklim direncini artırmak ve finansmanı ölçeklendirmek adına spesifik çözümler etrafında çeşitli paydaşları bir araya getirilmesi planlanıyor. 7 Aralık’ta COP28 Tematik Programına verilecek bir günlük molanın ardından 8 Aralık Cuma günü tematik program, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ulaşmak doğrultusunda yapılacak oturumlar ile devam edecek.

“Kültür Temelli İklim Eylemi İçin Üst Düzey Diyalog” 

COP28 Başkanlığı tarafından düzenlenen “Kültür Temelli İklim Eylemi İçin Üst Düzey Diyalog” oturumunda iklim değişikliğinin sadece çevresel, finansal ve bilimsel bir zorluk değil aynı zamanda kültürel bir sorun olduğu vurgulanacak. İklim eyleminde kültür sanat faaliyetlerini artırılması hedeflenen oturumda, kültüre dayalı iklim eylemi için temel değerler tanımlanmaya çalışılacak. Bu kapsamda; yerel bilgi ve etki ölçü sistemleri kurulacak ve toplulukların birbiri ile uyumu UNFCCC tarafından yapılacak çalışmalarla güçlendirilmeye çalışılacak.

“Teknoloji ve Beceriler ile Adil Geçiş İçin Toplulukları Güçlendirmek”

Biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir tarım, enerji üretimi ve verimli su yönetiminin desteklenmesinde teknolojinin dönüştürücü rolünü ele alan tartışmalara yer verilecek Teknoloji ve Beceriler ile Adil Geçiş İçin Toplulukları Güçlendirmek”oturumunda, yeterli destek alamayan toplulukların karşılaştığı zorluklara karşı teknoloji odaklı çözüm önerileri konuşulacak. Ayrıca bu konuşmalarda yapılacak adil erişim vurgusu ile iklim direncinin ve kapsayıcılığın teşvik edilmesi bekleniyor.  

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) COP28’de Harekete Geçiyor

COP28’de düzenlenecek SKA’lar Harekete oturumu, “Geleceğin Ötesinde: Sürdürülebilir Değişim İçin Gençleri Güçlendirmek” özel teması ile yapılacak. Oturum, yeşil yaka işler için kabiliyet kazanımlarının geliştirilmesi doğrultusunda gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, finansal çözümler aracılığıyla gelecek nesiller için kapasite oluşturulması planlanan oturumda, 2030 amaçlarına ulaşılması doğrultusunda gerçekleştirilen iyi uygulama örnekleri paylaşılacak.

“Pozitif İklim Etkisi Yaratmak İçin İhracat Kredi Sigortasının Harekete Geçirilmesi”

“Pozitif İklim Etkisi Yaratmak İçin İhracat Kredi Sigortasının Harekete Geçirilmesi” oturumunda, küresel uzmanları, kamu ve özel sektör temsilcilerini, finans kurumlarını, küresel ihracatçıları, uluslararası kuruluşları ve resmi distribütörleri bir araya gelecek. Uzmanlar, ihracat kredi sigortasının önemini ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişte bunun nasıl kullanılabileceği görüşecekler. Oturum ile, ihracat kredi sigortasının iklim etkileriyle başa çıkmak için nasıl kullanabileceğine dair uygulamalar sunulacak ve 2050’ye kadar net sıfırı hedeflemek için finansal kaynakları harekete geçirme süreçleri görüşülecek.

COP28’deki RewirEd Zirvesi’nde, iklimde ve eğitimde hedeflere ulaşmak için küresel eğitim sistemi dönüşümüne yönelik adımlar atılmaya çalışılacak. İklim ve eğitim aktörlerinin bir araya geleceği zirvede; Gündem 2030, taahhütler ve finansmanı uyumlu hale getirmek hedefleniyor.

Haber Merkezi

İklim Haber - Haber Merkezi