;
Politika

COP28’de Dokuzuncu Gün Bölgesel Eylemlere Ayrılıyor

COP28

COP28 Tematik Programı’nda dokuzuncu gün 50’nin üzerinde oturum gerçekleştirilecek. Bölgesel eylemlerin de görüşüleceği gün, bir oturum Türkiye ile Körfez ülkelerinin enerji dönüşümü için yapabileceği işbirliğine ayırılacak.

30 Kasım’da Dubai’de başlayacak  COP28 Tematik Programı ile dünya çapındaki iklim eylemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Program 2030’a kadar küresel sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlamak, iklim direncini artırmak ve iklim finansmanını ölçeklendirmek doğrultusunda çeşitli paydaşları bir araya getirecek. Programın dokuzuncu günü olan 9 Aralık’ta, Türkiye ile Körfez ülkelerinin enerji dönüşümünden Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi’sini geliştirme yollarına kadar pek çok oturuma yer verilecek.

Türkiye ve Körfez Ülkelerinin Enerji Dönüşümü İçin İşbirliği

TRENDS Araştırma ve Danışmanlık ve Türkiye’deki Atlantik Konseyi, “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Enerji Dönüşümünde İşbirliği Beklentileri: Körfez İşbirliği Konseyi, Türkiye ve Bölgesel Perspektifler” başlıklı ortak raporun lansmanı için 90 dakika sürecek bir etkinlik düzenleyecek. Raporda, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkeleri arasında enerji geçişini ve yenilenebilir enerji kullanımını hızlandırmak için işbirliği olasılıkları değerlendiriliyor. Raporun amacı ise, GCC ve Türkiye’de yenilenebilir enerji adaptasyon durumunu teşhis etmek, net sıfır emisyon hedeflerini uyumlu hale getirmek için potansiyel işbirliği alanlarını belirlemek ve enerji geçişini hızlandırmak için bir dizi politika önerisi oluşturmak. Bu kapsamda rapordaki politika önerileri; karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik daha güçlü taahhütlerde bulunmayı, yeşil geçişi yönetmek için mali yardımı genişletmeyi ve Ortadoğu’da bölgesel iklim yönetimi konusunda çok taraflı yaklaşımları geliştirmeye odaklanıyor.

“Anlaşmadan Eyleme: İklim Değişikliğiyle Mücade İçin 30X30’dan Yararlanmak”

Hükümetler, Yerli Halklar ve yerel topluluklar, sivil toplum ve özel sektör aktörleri, COP15’ten bir yıl sonra Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi’sinin uygulanmasına yönelik ilerlemeyi değerlendirecek. Hükümetlerin 2030 yılına kadar kara ve okyanusların en az %30’unu koruma ve restore etme taahhütlerindeki durumun inceleneceği oturumda, eyleme geçmenin önemi vurgulanacak. Ayrıca oturum ile, 2030 yılına kadar biyolojik çeşitlilik finansmanı için yılda 200 milyar dolar ve 2025 yılına kadar uluslararası biyolojik çeşitlilik finansmanı için yılda en az 20 milyar doların harekete geçirilmesi hedefinin önü açılmaya çalışılacak. “Anlaşmadan Eyleme: İklim Değişikliğiyle Mücade İçin 30X30’dan Yararlanmak” oturumunda ayrıca Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi’sinin kabulü de kutlancak.

“Cinsiyet Konusunda Küresel Durum Değerlendirmesi”

Küresel Durum Değerlendirmesi (GST), iklim değişikliğiyle mücadele çabaları söz konusu olduğunda kritik bir dönüm noktası konumunda. GST yalnızca iklim eylemini ilerletmekle kalmaz, aynı zamanda cinsiyet eşitliğine dayalı iklim politikalarını ve eylemlerini de ilerletebilir. “Cinsiyet Konusunda Küresel Durum Değerlendirmesi” oturumunda, cinsiyet eşitliğini geliştirmek amacıyla GST ve iklim politikalarının toplumsal cinsiyet duyarlılığ tartışılacak. Bu etkinlik aynı zamanda Cinsiyet-Çevre İstatistikleri Küresel Konferansı’nı da güçlendirecek, eylem çağrısında bulunacak ve cinsiyete göre ayrıştırılmış verilerin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik daha iyi bir finans akışını sağlamaya odaklanacak.

“İklim Değişikliğinde Yaban Hayatı Suçları”  

Yasadışı yaban hayatı ticareti, iklim ve biyolojik çeşitlilik üzerinde önemli etkileri olan kritik bir sorun. Bu ticaretin gizli doğası, kaçak avcılık ve kaçakçılık faaliyetlerini körüklüyor, ekosistemleri bozuyor ve ekosistemin dengesine zarar veriyor. Bu oturumda katılımcılar, yasadışı yaban hayatı ticaretinin ortaya çıkardığı karmaşık zorlukları derinlemesine inceleyecek, bunun organize suçla olan bağlantılarını, yerel topluluklar üzerindeki sosyoekonomik etkilerini ve küresel sürdürülebilirlik açısından kapsamlı sonuçlarını değerlendirecek. Bu panel, yasa dışı yaban hayatı ticareti kriziyle mücadele etmek için iklim finansmanı da dahil olmak üzere somut stratejilerin geliştirilebileceği bir platform yaratmayı amaçlıyor.