;
Politika

COP26 Başkanı Claire Perry O’Neill İklim Görevine Hindistan’dan Başladı

COP26’ya başkanlık edecek Claire Perry O’Neill, önceki müzakerelerde gözlemlenen inançsızlık ve güvensizliği tersine çevirmek için şeffaflığın artırılması gerektiğini söyledi.  

Haber: Urmi Goswami

Çeviren: Çisil Sevinç

Glasgow’da düzenlenecek 2020 BM iklim müzakerelerine başkanlık edecek olan Claire Perry O’Neill’in, iklim değişikliği ile mücadelede hükümetleri bir araya getirmek ve artan sıcaklıkların hızını kesmek için karbon emisyonlarını azaltmak üzere başlattığı uluslararası girişiminin ilk durağı Hindistan oldu.

Aralık ayında Madrid’de düzenlenen BM iklim müzakerelerindeki “negatif atmosferi” kabullenen O’Neill, bunu tersine çevirmek ve ülkeler arasındaki boşluğu kapamak için daha fazla şeffaflık gerektiğini savunuyor.

2015 Paris toplantısından bu yana, özellikle 2019 iklim müzakerelerinde iyice hissedilen bir inançsızlık mevcut. Şeffaflığı geliştirme çabaları bu inancı geri kazanmaya yardımcı olabilir. İnancı kazanmada kritik rol oynayan bir başka etken ise, özellikle zengin ve yoksul ülkeler arasında olmak üzere, ülkeler arasındaki inancın inşa edilmesi. İklim diplomasisi uzmanları, COP26’nın Başkanı İngiltere’nin Hindistan ziyaretini ve gelecek ziyaretlerinin ise, Fransızların COP21 için yaptıkları gibi yıl boyu iklim diplomasisi kuşatması anlamına gelebileceğini belirtiyorlar.

BM Çevre Programı’nın 2019 Emisyon Açığı Raporu’na göre ülkelerin çoğu 2020 hedeflerine ulaşamayacak. Rapor 2010’lu yılları “kayıp 10 yıl” olarak tanımladı. Geçmişteki başarısızlıklar ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir güvensizliğe yol açtı.

Güven sorununun bir başka etkeni de finansman sağlanması konusunda. O’Neill, bu konuda şu şekilde konuştu: “100 milyar dolarlık finansal yenileme son derece önemli. Bu paranın sağlandığını ve Birleşik Krallık gibi kilit donör ülkelerin Yeşil İklim Fonu’na yapacakları katkıları artıracaklarını her yoldan göstermemiz gerekiyor.”

COP26 Başkanı aynı zamanda yıllık iklim müzakerelerinin değişen karakterine dikkat çekerek, bunların artık sadece bir müzakere olmaktan çıktıklarını vurguladı: “COP, dünyadaki birçok eylem alanı için toplanma etkinliğine dönüşüyor. Yapmamız gereken şey, toplanma gücünü kullanarak bu olumlu eylemleri bir araya getirmek.”

O’Neill’a Göre Hindistan bu konuda kilit bir aktör: “Hindistan’da sahip olduğunuz şey muhteşem. 38 şirket bilimsel hedeflerle yenilenebilir enerji kullanımı artırmak için imza attı. Düşük karbonlu çimento üretmek gibi son derece hevesli teknolojik çözümleriniz var. Biz bunu yeterince övmüyoruz. COP26’da müzakerelerin yanı sıra, emisyonları azaltmak adına yapılan katkıları kutlamaya ve bunlara farkındalık yaratmaya da yer vereceğiz.”