;
COP27 Politika

COP 27 Toplumsal Cinsiyet Etkinliklerinde Neler Konuşuldu?

COP27’de sadece iklim değişikliği ve politikalar tartışılmıyor. Müzakerelerin bir bölümünü toplumsal cinsiyet meselesi oluşturuyor.

YAZI: Özlem Altıparmak

COP27’de iklim değişikliği ve politikaların yanı sıra müzakerelerin önemli bir bölümünü toplumsal cinsiyet konusu oluşturuyor. Bu kapsamda farklı kuruluşlar etkinlikler düzenliyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası (BMİDÇS) tarafından düzenlenen ilk etkinlik bir bilgilendirme oturumuydu. Toplumsal cinsiyet konulu bu oturumunun ilk bölümünde toplumsal cinsiyet üzerine yapılacak müzakereler ve yapılacak etkinliklerle ilgili güncellemeler yapıldı. Ayrıca Women and Gender Constituency, COP27’de gerçekleştirecekleri etkinlikler hakkında bilgi paylaştı.

Etkinlik, Toplumsal Cinsiyet ve İklim Finansmanı üzerine bir ek oturum içeriyordu ve COP27 tematik günleri kapsamında düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Günü’nde “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Bütçeleme” konusunda yapılacak tartışmaya zemin hazırladı.

Oturumlar, BMİDÇS Toplumsal Cinsiyet Ekibi ve Finans Ekibi, UNDP ve OECD sunumlarını içeriyordu. Yapılan sunumlar, toplumsal cinsiyete göre ayrıştırılmış verinin nitelik ve niceliksel olarak artırılmasına olan ihtiyacı vurguladı. Yine sunumlarda son süreçte kaydedilen ilerlemeye rağmen, finans mekanizmaları tarafından toplumsal cinsiyet merceğinin benimsenmesinin hâlâ yeterli olmadığının ve sistematik olarak geliştirilmesinin gerekliliği vurgulandı. Toplumsal cinsiyete dayalı bütçeleme konusundaki tartışmalar COP27 süresince devam edecek.

Toplumsal cinsiyet ve iklim değişikliği ile ilgili olarak “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme”, “Yerli Kadınların BMİDÇS Süreçlerindeki Liderliğini Geliştirme” ve “Düşük Karbonlu ve İklime Dirençli Gelişme İçin Toplumsal Cinsiyet Dönüştürücü Yollar” konularında planlanmış etkinlikler de düzenlenecek.

COP27 kapsamında toplumsal cinsiyet konusundaki tartışma ve gelişmeleri https://unfccc.int/gender/cop27 linkinden takip etmek mümkün.