;
Ekonomi

Çin, Endüstriyel Sektörler için Beş Yıllık Yeşil Kalkınma Planı Yayımladı

Çin Sanayi Bakanlığı, sektörlerin yeşil kalkınmasını amaçlayan beş yıllık bir planı açıkladı. Karbon emisyonlarını ve kirleticileri azaltırken gelişmekte olan endüstrileri 2030’a kadar teşvik etme sözü verdi.

Dünyanın en büyük sera gazı salımını yapan ülke, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar zirveye çıkarmayı ve 2060 yılına kadar “karbon nötr” olmayı hedefliyor.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), 2021-2025 dönemini kapsayan plana göre 2025 yılına kadar karbondioksit salımını %18 oranında, enerji yoğunluğunu ise %13,5 oranında azaltma hedeflerini yineledi.

Ayrıca çelik, çimento, alüminyum ve diğer sektörlerdeki kapasiteleri sıkı bir şekilde kontrol edeceğini söyledi.

MIIT, temiz enerji tüketimini arttırma planını da destekledi. Çelik, çimento, kimya ve diğer endüstrilerde hidrojen enerjisi, biyoyakıtlar ve atık türevli yakıtların kullanımını teşvik edeceğini söyledi.

Bakanlık, planın ayrıca demir cevheri ve demir dışı madenler gibi kaynakların “rasyonel” kullanımını teşvik etmeyi ve geri dönüştürülmüş kaynakların kullanımını geliştirmeyi de hedeflediğini söyledi.