fbpx
Ekonomi Politika Rapor

Çiftçilerimizin %80’i İklim Değişikliğinin Etkilerini Hissediyor

Dijital servisler, sensörler, uydu ve diğer tarım teknolojileri ile tarımda dijitalleşmeye öncülük eden ve bu alanda yaptığı araştırmalarla bilinen Doktar’ın 2019 “Çiftçinin Nabzı” araştırmasına göre, çiftçilerin %70’i uygulanan tarım politikalarından memnun değil. Üreticilerin yaklaşık %80’i ise iklim değişikliğinin etkilerini hissettiklerini belirtiyor. Çiftçilerin gelirini nasıl artıracağı konusunda fazla bilgilerinin olmaması, yüksek girdi maliyetleri, ödedikleri vade farkını bilmemeleri ve kendilerinden sonra işin devam ettirilmeyeceğini söyleyen çiftçilerin fazlalığı Türkiye’de tarımın ve çiftçinin desteklenmediğini ve önlemlerin alınmadığını gösteriyor.

Haber: Gülce DEMİRER

Tarımda dijitalleşmeye öncülük eden ve tarım sektöründe araştırmalar gerçekleştiren Doktar’ın ülke genelinde 3 bin 100 çiftçiyi kapsayan “Çiftçinin Nabzı” araştırmasına göre, “Devletin tarım politikalarından memnun musunuz?” sorusuna çiftçilerin %70’i memnun olmadığını söyledi. Araştırmanın ayrıntılarına göre, bu soruya çiftçilerin %19’u hiç memnun olmadığını, %51’i memnun olmadığını belirtirken %10’u kararsız olduğunu belirtti.

Ali Ekber Yıldırım’ın Tarım Dünyası’nda ele aldığı habere göre, araştırmada ayrıca çiftçilerin %80’i en önemli sorunun yüksek girdi maliyetleri olduğunu belirtirken %45’i tarımdan para kazanılamayacağını düşünüyor.

Uygulanan politikalardan kesinlikle memnun olduğunu belirtenlerin oranı sadece %2 olurken, %17’si ise memnun olduğunu ifade etti. Geliri daha düşük küçük çiftçilerde memnuniyet oranı, geliri yüksek olan büyük çiftçilerden daha fazla olması dikkat çekti.

Bölgesel olarak ise tarım politikalarından memnun olmayan çiftçilerin oranı Akdeniz ve Trakya’da daha yüksek. Uygulanan tarım politikalarından memnun olanların oranı Doğu Karadeniz’de daha yüksek.

AraştırmanınKapsamı

Doktar tarafından gerçekleştirilen “Çiftçinin Nabzı Araştırması”, üreticilerin profil ve gelirini, finans ve bankacılık konusundaki uygulamalarını, ürün satışında gerçekleştirdikleri aktiviteleri, teknik yeterliliklerini, yaşama ve teknolojiye karşı bakışlarını ve tarım markaları ile ilişkilerini ortaya koyarak kamuya ve özel sektöre yol göstermeyi amaçlıyor.

%80’i Yüksek Girdi Maliyetlerini; %6’sı İklim Şartlarını En Önemli Sorun Olarak Görüyor

Araştırma kapsamında görüşüne başvurulan 3 bin 100 çiftçinin “En önemli 3 sorununuz nedir?” sorusuna %80’ni yaşadıkları en önemli sorunun yüksek girdi maliyetleri olduğunu belirtti. Çiftçilerin %15’i ürünlerin satış fiyatının düşük olmasını, %11’i elektrik ve su sorununu, %6’sı iklim şartlarını en önemli sorun olarak gördüğünü ifade etti. Yine araştırmaya göre, üreticilerin yaklaşık %80’i iklim değişikliğinin etkilerini hissettiklerini belirtirken, %18’i hissetmediğini ifade ediyor. %3’ü ise iklim değişikliğinin etkilerini bilmediğini söylüyor.

Tarımdan İyi Para Kazanılır Mı?

Doktar’ın araştırmasında “Çiftçilikten iyi para kazanılır mı? sorusu deyim yerindeyse çiftçileri ikiye böldü. Çiftçilerin %42’si “kazanılamaz” derken %44’ü “kazanılabilir” yanıtı verirken %8’i kararsız olduğunu söyledi. %3 “kesinlikle kazanılabilir”, diğer %3’ü ise “kesinlikle kazanılamaz” dedi.

Ancak öte yandan, “Harcamalarınızı kalem kalem not alıyor musunuz?” sorusuna araştırmaya katılan çiftçilerin yüzde 53’ü “hayır” yanıtını verirken yüzde 47’si ise “evet” yanıtı verdi. Bu da çiftçilerin yarısından fazlasının maliyet hesabı yapmadığını gösteriyor.

 

Tarım Politikaları Tarımı Bitiriyor…

Tarım sektörünün geleceği açısından en çarpıcı sonuç ise sebze, meyve, tahıl ve endüstriyel ürünleri üreten çiftçilerin %41’inin kendilerinden sonra kimsenin üretime devam etmeyeceğini söylemesi.

Araştırma kapsamında “sizden sonra işi kim devralacak” sorusuna verilen yanıtlar oldukça üzücü ve tarım politikalarının yetersizliğine işaret ediyor. Araştırmaya katılan üreticilerin %41’i bu soruya “kimse devam etmez” yanıtını verdi. Çocuklarının devam edeceğini söyleyenlerin oranı %37 olurken %19’u “belli değil” yanıtı verdi. Yüzde 3’ü ise akrabalarının devam edeceğini ifade ediyor.

Küçük üreticilerde kendilerinden sonra çiftçiliğe devam edilmeyeceğini belirtenlerin oranı daha fazla. Bölgesel bazda ise, Ege ve Trakya bölgelerinde kendilerinden sonra üretimin devam etmeyeceğini söyleyenlerin oranı daha yüksek oldu.

Çiftçi Gelirlerinde Düşüş Var

Araştırma kapsamındaki çiftçilerin %61’i, 2017’ye göre 2018’deki gelir durumlarının azaldığını belirtti. %19’u gelirinin aynı kaldığını, %19’u ise arttığını ifade etti. Tahıl ve endüstriyel ürün üretenlerin %65’i gelirinin azaldığını belirtirken, sebze ve meyve üretenlerde bu oran %55 oldu.

Araştırmaya katılan çiftçilerin %61’i gelirini nasıl artıracağı konusunda fikir sahibi olmadığını söylüyor.

Araştırmada öne çıkan çarpıcı sonuçlar

  • Üreticilerin %15’i son beş sene içerisinde arazi sattı. Arazini satanların %67’sinin nedeni maddi sıkıntılar.
  • Üreticilerin yaklaşık %80’i iklim değişikliğinin etkilerini hissettiklerini belirtirken, %18’i hissetmediğini ifade ediyor. %3’ü ise iklim değişikliğinin etkilerini bilmediğini söylüyor.
  • Çiftçilerin %41’i ödediği vade farkını bilmiyor, %73’ü banka işlemlerini şubeden yapıyor.
  • Üreticilerin yaklaşık %60’ı düzenli olarak bir ziraat mühendisi ile çalışmıyor.
  • Çiftçilerin yarısı bir kooperatife üye olmadığını ifade ediyor.
  • Kooperatif üyeliği, GAP bölgesindeki çiftçilerde %25 ile en düşük orana sahip.
  • Üreticilerin %66’sının akıllı telefonu var.

 

Bulut Bagatır

Bir yorum yazın

Yorum yazmak için tıklayınız.