;
Bilim Ekonomi

CAT Yeni Raporu: Enerji Verimliliği Konut Kaynaklı Karbonları Durdurabilir

Ülkeler, en yüksek verimlilik standartları ile konutlardan kaynaklanan karbon emisyonlarına tüketicilere hiç maliyeti olmadan son verebilir, Birleşmiş Milletler’in (BM) iklim hedeflerini gerçekleştirebilir.

Araştırmacılar, hükümetlerin; aydınlatma ve buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makineleri gibi ev aletleri için en yüksek enerji verimliliği standartlarını benimsemeleri halinde, dünya genelindeki karbon emisyonlarında büyük düşüş sağlanabileceğini söylüyor. CAT (Climate Action Tracker) tarafından hazırlanan rapora göre, bu yol Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmaya katkı sunabilir, tüketiciler ise elektrik faturalarında tasarruf sağlayabilir.

Avrupa Birliği’nde (AB) bulunan ülkeler dahil olmak üzere pek çok ülke yüksek enerji verimliliklerini benimsedi. Ancak en iyi standartların tüm dünyada uygulanması durumunda, her biri yaklaşık 600 MW üreten 1100’den fazla ortalama boyutta kömür santralı kapatılabilirdi.

CAT, düşük karbonlu elektrik üretiminin kalan elektrik ihtiyacını gidermek için kullanılması ve termik santralların kapatılması durumunda bütün binalardan kaynaklanan emisyonlarda %60 oranında bir azalmanın 2030 yılına kadar sağlanabileceğini vurguluyor. Bu miktarın, Avrupa’nın şu anki toplam emisyonundan daha fazlasına denk gelen 5,2 gigaton CO2 eşdeğeri olduğu ifade ediliyor.

CAT, raporunda enerji verimliliğin hükümetlerce desteklendiği örnek olayları inceliyor. Örneğin Hindistan’da, verimli LED ışıkların tüketiciler için ekstra bir maliyet olmadan kullanılmasına yönelik bir plan, 2014’ten bu yana 230 milyon ampul satışı ile sonuçlandı. Bu, iki yılda 50 kat artış anlamına geliyor.

Diğer ülkeler de farklı politikalarla mükemmel sonuçlar üretiyorlar. Fransa’da konut dışı binalardaki aydınlatma tesisleri, hem enerji israfı hem de ışık kirliliğini azaltmak için geceleri kapatılmak zorunda. Elde edilen enerji tasarrufu, yaklaşık 750 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine denk gelirken, CO2 emisyonlarını 250 kiloton düşürüyor. Fransız şirketlerinin enerji maliyetlerinde ise 200 milyon euro tasarruf edilmesine olanak sağlıyor.

CAT konsorsiyumunun üç üyesinden biri olan NewClimate Enstitüsü’nden Profesör Niklas Höhne şunları söylüyor: “Gece şehirlerde ışıkların kapatılması, LED’lerin, akıllı aydınlatma ve akıllı ölçüm sistemlerinin kullanması ve enerji şirketlerinin müşterilerini enerji tasarrufu yapmaya veya yoğun olmayan saatlerde ev aletlerini kullanmaya teşvik etmesi için sunulan uygulamalar gibi insanların fayda sağladığı dünya çapında örnekler bulduk”.

Hükümetlerin piyasaya daha az doğrudan müdahalede bulunmasına karşın AB çapında düzenlemeleri benimseyen AB ülkelerinde elektrik talebinin düşmesi, bazı ülkeler için sürpriz olmaya devam ediyor.

Avrupa’daki ülkelerin konutları arasında en az enerji tasarrufuna sahip Birleşik Krallık, ülkesindeki elektrik talebinin 2030 yılına kadar sürekli olarak artacağını tahmin etmişti, ancak 2008’den bu yana her yıl düşüş yaşandı. Bu düşüş kısmen, AB direktifleri tarafından üreticilere dayatılan aydınlatma ve ev aletlerinin enerji verimliliğine bağlanabilir.

CAT raporu ayrıca, hâlâ elektriğe erişimi olmayan 1 milyar insanın durumunu ele alıyor. Bu kesimin üçte birinin aydınlatma için gazyağı kullandığı belirtilen raporda gazyağının başta akciğerlere zarar vermek üzere ciddi sağlık etkilerine sahip olduğu, ayrıca karbon emisyonlarına katkıda bulunduğu ifade ediliyor.