;
Bilim Politika

“Çanakkale Temiz Hava Eylem Planı”na Güçlü Eleştiriler

Pek çok kömürlü termik santralın planlandığı Çanakkale için “Temiz Hava Eylem Planı” geçtiğimiz Aralık ayının son haftasında kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, plan termik santrallara yönelik eylem öngörüyor mu? Ekoloji Kolektifi Derneğinden Avukat Hülya Yıldırım “Çanakkale Temiz Hava Eylem Planı Özet ve Değerlendirmesi” adlı çalışmasında bu sorunun cevabını arıyor.

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca yayımlanan genelge ve çevre kurulu kararları sonrasında Nisan 2014’te kurulan bir komisyon tarafından hazırlanan Çanakkale İli Temiz Hava Eylem Planı, 25 Aralık 2017’de Çanakkale İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Ekoloji Kolektifinden Avukat Hülya Yıldırım da hazırlanan planı inceledi ve özellikle kömür kullanımıyla ilgili plandaki eksiklikleri “Çanakkale Temiz Hava Eylem Planı Özet ve Değerlendirmesi” adlı çalışmasında değerlendirdi.

Çanakkale kent merkezi ve Çan ilçesini kapsayan raporda, konutlarda kullanımına izin verilmeyecek, TKİ Kömür İşletmeleri açık ocak işletmeciliğiyle çıkartılan kömürün, 18 Mart Çan Termik Santralında kullanımına ilişkin bir düzenleme yapılmadığı, santral bacasından gerçekleşen standartların üzerindeki kükürtdioksit salımına yönelik herhangi bir faaliyet durdurma önlemine rastlanmadığı, kükürt tutucu (desülfirizasyon) sisteminin öncelikli önlemler arasında sayılmadığı ve uygulamaya 2019 yılında geçirileceği Yıldırım tarafından ortaya konulurken, çalışmada planın sağlık etki değerlendirmesi olmaksızın hazırlandığı da vurgulanıyor.

Avukat Hülya Yıldırım’ın plan hakkındaki özet ve değerlendirmelerine buradan, Çanakkale İli Temiz Hava Eylem Planı’nın aslına ise buradan ulaşabilirsiniz.