;
Ekonomi

Brezilya Şehirlerinde Enerji Verimliliği için Yeni Finansal Enstrümanlar

“Brezilya’da Enerji Verimli Şehirler için Finansal Enstrümanlar” (FinBRAZEEC) adı verilen yeni bir finansal enstrüman tanıtıldı. Bu sayede Brezilya’da kentsel altyapıya yönelik yatırımlarla enerji verimliliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

CAIXA tarafından yapılan açıklamaya göre “Brezilya’da Enerji Verimli Şehirler için Finansal Enstrümanlar” (FinBRAZEEC) sayesinde özel sektör ve iklim fonlarından sağlanacak kaynakların verimli sokak aydınlatmaları ve endüstriyel enerji verimliliği uygulamaları başta olmak üzere yeni tedbirlere kanalize edilebileceği belirtiliyor.

Proje sayesinde CAIXA’nın yeni yatırımcıların ilgisini çektiğini belirten Altyapı ve Sanitasyon Direktörü Antonio Gil Padilha Bernardes Silveira, Brezilya belediyelerinde enerji verimliliği tedbirlerini daha fazla finanse edebileceklerini paylaştı.

Brezilya kamu sektör fonlarının 2015 ve 2016’da düşüş kaydettiği bilgisi paylaşılırken, altyapı finansman ihtiyacının artış kaydettiği belirtiliyor.Şehirleşme oranının çok yüksek olduğu Brezilya’da bu durum ihtiyaçlar ve kaynaklar arasındaki uçurumun artması anlamına geliyor. Ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve iklim değişikliği ile mücadelede ulusal katkılarını yerine getirebilmesi için bu açığın kapanması gerekiyor.

FinBRAZEEC kentsel enerji verimliliği yatırımlarının artırılabilmesi açısından memnuniyetle karşılandı. Elektrik sektöründe enerji verimliliğinin 2030 itibariyle %10 iyileştirilmesi, Brezilya’nın Paris Anlaşması kapsamındaki ulusal katkı hedeflerinden sadece birisi ve FinBRAZEEC’in buraya katkı sağlayacağı vurgulanıyor.

Dünya Bankası destekli finansman çerçevesi hakkında konuşan Dünya Bankası Brezilya Ofisi Direktörü Martin Raiser piyasa temelli mekanizmalardan umutlu. Finansman çerçevesinin ortaya çıktığı proje bağlamında CAIXA ile ortak çalışacak olan Dünya Bankası, IBRD, Yeşil İklim Fonu (GCF) ve Temiz Teknoloji Fonu (CTF) tarafından aktarılacak 200 milyon dolarlık kaynağın etkin şekilde kullanılması için çaba sarf edecek.

FinBRAZEEC’in 200 milyon dolara ek olarak yaklaşık 1,1 milyar dolarlık yatırımı kaldıraç etkisi ile özel sektör ve diğer kaynaklardan mobilize etmesi bekleniyor. FinBRAZEEC kapsamında finansal desteğe ek olarak güçlü bir teknik destek programı da uygulanacak.