;
Ekonomi Politika

BM Net Sıfır Hedefleri için Daha Katı Standartlar Belirledi

İklim eylemini hızlandırmayı hedefleyen BM destekli bir kampanya, emisyonlar azaltım taahhüdü vermek isteyen şirketler için daha katı standartlar ortaya koydu.

“Sıfıra Yarış” (Race to Zero) kampanyası tarafından yayımlanan güncellenmiş kriterler, bankalardan sigortacılara ve varlık yöneticilerine kadar çeşitli sektörlerdeki iklim çabalarına yansıyacağı için oldukça önemli.

Yeni kurallar, 200’den fazla bağımsız uzman arasındaki bir istişare sürecinden sonra ortaya çıkarıldı. Bu tür girişimlere halihazırda katılmış olan ve net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt eden dünyanın en büyük şirketlerinin birçoğunu da etkileyecek.

Kurallar, önce fosil yakıtların aşamalı azaltımını, ardından aşamalı çıkışı bekliyor. Bunu da düşük enerjiye geçişin sosyal etkilerinin ele alındığı “Adil Geçiş” süreciyle sağlamaları talep ediliyor.

Kampanyadan yapılan açıklamada, “Uygulamada bu, şirketlerin ve yatırımcıların yeni kömür projeleri içermeyen yeni fosil yakıt varlıklarının geliştirilmesinin, finansmanının ve kolaylaştırılmasının kısıtlanması gerektiği anlamına geliyor. Kesin belirlenmiş yollar ve zaman çizelgeleri, bölgeler ve sektörler arasında doğal olarak farklılık gösterebilir” denildi.

Ayrıca, “Sıfıra Yarış kriterleriyle tutarlı” olunması, ulusal düzeyde iklim politikalarının “proaktif şekilde desteklenerek” lobicilik faaliyetlerinin net sıfırla uyumlu hale getirilmesi de talepler arasında.

Güncellenen kurallar, 15 Haziran’dan itibaren yeni katılanlar için geçerli olacak. Mevcut üyelerin ise yeni kurallara uymak için bir yıl süresi olacak.