;
Politika

Bartın Platformu: “Kömürlü Termik Santralın ÇED Süreci Hemen Durdurulmalı”

Bartın Platformu,  Bartınlıların termiksiz yaşam talebinin 2009’dan beri 13 kez idari ve mahkeme kararlarıyla tescil edildiğini belirtti, termik santral ÇED sürecinin bir an önce durdurulmasını istedi.

10 yılı aşkın süredir Hattat Holding’in Amasra’ya yapmak istediği kömürlü termik santral projesine karşı mücadele veren Bartın Platformu, Amasra Belediyesi’nde dün bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğiyle ilgili müjdenin geçen hafta geldiği, Danıştay 6. Dairesi’nin bu değişikliğin yürütmesini durdurduğu belirtildi. Platftorm, aynı mahkemeden yürütmeyi durdurma kararını iptale çevirmesini beklediklerini açıkladı. Açıklamada, Bartın Mahalli Çevre Kurulu’nun termik santralın kül barajı hakkında verdiği olumlu kararın iptal edilmesi için Bartın Belediyesi, Amasra Belediyesi, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası ve Bartın Platformu’nun bu hafta açtığı dava hakkında bilgiler de verildi.

Termiksiz Yaşam Talebi 13 Kez Tescil Edildi

Bartın Platformu açıklamasında, 2009 yılında Hattat Holding’in 2640 MW’lik termik santral ÇED başvurusu yaptığını belirtti, termik santral ve ilgili tesislerin yapılmak istendiği Tarlaağzı ve Gömü köylerinin bu enerji projesi için uygun olmadığının dokuz kez idari, dört kez de mahkeme kararıyla tescil edildiğini vurguladı. Buna rağmen Hattat’ın 2019’da aynı yere bu sefer 1320 MW’lik yeni bir termik santral başvurusunda bulunduğu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önceki kararları göz önünde bulundurmadan ÇED sürecini başlattığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Hattat’ın enerji lisans süresinin 2019 Kasım ayında, kömür çıkarmak için yaptığı rödövans sözleşmesinin ise 2019 Mayıs ayında dolduğunun altı çizilerek yeni ÇED sürecinin bu gelişmeleri göz önünde bulundurmadığı söylendi.

Süreç içinde Hema Termik Santralı ve Limanı’na ait iki farklı ÇED olumlu kararının 2019’da Danıştay 14. Dairesi tarafından iptal edilmesi ve 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda termik santral için yapılan değişikliğin geçtiğimiz hafta Danıştay 6. Dairesi tarafından yürütmesinin durdurulmasına rağmen termik santral sürecinin devam etmesi “hukuksuz” olarak nitelendirildi. Açıklamada ayrıca, bütün bu gelişmelerin yanında termik santral başvurusu kapsamında ormanlık alana kurulması planlanan kül depolama sahası için Bartın İl Mahalli Çevre Kurulu’nun verdiği olumlu kararın yöre halkını temsil eden Bartın Belediyesi ve Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nın muhalefetine karşı alındığı vurgulandı, bu karara karşı Zonguldak İdari Mahkemesi’nde dava açıldığı belirtildi. Açılan bu dava Hattat Holding’in termik inadına karşı açılan 13. dava olma niteliğini taşıyor.

Denizli’ye var da Bartın’a yok mu?

Açıklamada son olarak Denizli – Avdan’da yapılmak istenen kömürlü termik santral projesine de atıf yapılarak, projenin hızlı bir şekilde rafa kalktığı hatırlatıldı ve “Bartın Amasra’da 11 yıldır bir çok kez iptal edildiği halde tekrar tekrar gündeme getirilen termik santralın kesin iptal edilmesi için bizim ne yapmamız gerekiyor?”diye soruldu.

Basın açıklamasının yanı sıra Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkan yardımcısı Necmi Balık, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Bartın Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Halil Balık, Bartın Platformu Yürütme Kurulu üyeleri Av. Engin Uzun ve Erdoğan Atmış çeşitli açıklamalar yaptı ve ilgililerden termik santral ÇED sürecinin artık sona erdirilmesini talep edildi.