;
Ekonomi

“Avrupa Yeşil Mutabakatı İçin Türkiye’nin Yol Haritasına İhtiyacı Var”

“Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek” adlı webinarda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın iklim değişikliği ile mücadeleyi sadece kendi coğrafyası ile sınırlı tutmadığını belirtirken, Türkiye’nin iyi hazırlanmış bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

TÜSİAD Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası koordinasyonunda kurulan Yeşil Mutabakat Görev Gücü tarafından 11 Eylül’de “Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?” başlıklı bir webinar düzenlendi.

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un katılımıyla düzenlenen webinarda, AB Komisyonu tarafından Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında kurulacak yeni düzenin Türkiye – AB ticaret ilişkileri ile Türkiye sanayisine olası etkileri ele alındı.

Webinarın açılış konuşması TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski tarafından yapıldı. Kaslowski “Avrupa Yeşil Mutabakatı”nın Türkiye için öneminin altını çizerek şunları kaydetti: “Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliği ile mücadelenin ötesinde, aynı zamanda AB’nin ‘yeni büyüme stratejisi’nin bir yol planı. Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece iklim değişikliği ile yetinmeyip, biyolojik çeşitlilikten, atık ve hava kirliliğine kadar tüm çevre konularını ele alıyor. Kaynakların verimli kullanımını artıracak eylemler içeren bir yol haritası sunuyor. Anlaşmanın bir diğer ayırt edici özelliği ise, iklim değişikliği ile mücadeleyi sadece kendi coğrafyası ile sınırlı tutmayıp, küresel ölçekte bir dönüşüm potansiyeli barındırması.”

Yeşil Mutabakat’ın, AB’nin önümüzdeki dönemde partnerleriyle ticari ilişkilerinde yeni kural ve yaptırım mekanizmaları getireceğine işaret eden Kaslowski, bu eylem planı hayata geçtiğinde, özellikle AB ile dış ticareti yüksek olan Türkiye gibi ülkeler açısından da önemli sonuçlar doğuracağını söyledi.

“AB’nin Yakın Çevresindeki Ülkeler Desteklenecek”

Kaslowski şu ifadeleri kullandı: “Türkiye olarak gelişmeleri dikkatli okur ve gerekli hazırlıkları önceden yaparsak riskleri iyi yönetme ve bu dönüşümü büyük bir avantaja çevirme şansımız var. Zira AB, Avrupa Yeşil Düzeni strateji belgesinde, yakın çevresindeki ülkelerin desteklenmesine özellikle önem vereceğini açıklıyor. Bizim bu rekabet yarışında hangi stratejileri ve politikaları benimseyerek öne çıkacağımız, önümüzdeki dönemin belirleyicisi olacak. Türkiye için açılan bu fırsat penceresini değerlendirebilmemiz için iyi hazırlanmış bir yol haritasına ihtiyacımız var.”

Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun çok kıymetli olduğunu ifade eden Simone Kaslowski TÜSİAD’ın bu çalışmalara katkı sağladığını söyledi.

Açılış konuşmasının ardından webinar, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun moderatörlüğünde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un konuşmacı olarak katıldığı bir panel ile devam etti.

“AB için Yeni Bir Büyüme Stratejisi”

Ardından, TÜSİAD Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Fatih Özkadı’nın moderasyonunda, BusinessEurope Genel Sekreter Yardımcısı Luisa Santos, OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) Genel Sekreteri Özlem Güçlüer, TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği) CEO’su İsmail Bulut’un katılımıyla gerçekleştirilen ikinci panel ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun kapanış konuşmasıyla etkinlik sona erdi.

Fatih Ebiçlioğlu kapanış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Avrupa Yeşil Mutabakatı sadece bir çevre konusu değil aynı zamanda AB için yeni büyüme stratejisidir. COVID-19 öncesi başlatılan bu strateji, COVID-19 ile birlikte daha da kuvvetlenmiş ve AB için toparlanmanın merkezine konumlandırılmıştır. COVID-19 sonrası dönemde ülkemizin en önemli ticaret partnerlerimizden biri olan AB’ye yapılan ihracatın artırılması, yeni fırsatların değerlendirilmesi için iş dünyası olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız.”