;
Bilim Ekonomi

Avrupa, Hava Kirliliğini Azaltarak 183 Milyar Euro Tasarruf Sağlayabilir

InnoEnergy ve Deloitte’in hazırladığı “CleanAir Challenge” raporu çarpıcı sonuçlar içeriyor. Rapora göre, sanayi kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasıyla Avrupalılar 2025’e kadar 183 milyar euro tasarruf sağlayabilirler. Raporda, artan sağlık sorunları ve ekonomik krizler için yenilikçi çözümlere de yer veriliyor

İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından desteklenen InnoEnergy’nin yaptırdığı radikal bir araştırmanın sonuçları açıklandı. “CleanAir Challenge” adlı rapora göre, AB vatandaşlarının önümüzdeki yedi yıl içinde hava kirliliğini azaltmak için yenilikçi teknolojileri benimsemeleri durumunda 183 milyar euro tasarruf sağlanabilir. Deloitte ile birlikte hazırlanan Clean Air Challenge raporu, dünyadaki her 10 erken ölümün birinin hava kirliliği kaynaklı olabileceği ve 2018-2025 döneminde AB’ye 475 milyar euro maliyet getireceğine ilişkin Avrupa Komisyonu bulgusu üzerine hazırlandı. Bu maliyet, yıllık ortalama GSYİH’nın % 2,9’u anlamına geliyor.

Brüksel’de ileri gelen siyasetçilerin ve siyasi karar mercilerinin katılımıyla düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılan rapor, Avrupa genelindeki hava kalitesi sorununu derinlemesine incelerken, Avrupalıları hava kirliliğinden ve bunun sağlık üzerindeki etkilerinden korumak için somut, yenilikçi ulaşım ve ısıtma çözümleri öneriyor.

“Hava Kirliliği Yüzyılın En Önemli Halk Sağlığı Sorunlarından Biri”

Etkinlikte konuşan Avrupa Parlamentosu Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi Başkanı ve Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Jerzy Buzek hava kirliliğinin, yüzyılın en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi: “Dünyadaki her 10 erken ölümden birinin, Avrupa’da ise her yıl 400 binden fazla erken ölümün nedenidir. Clean Air Challenge raporu, vatandaşlarımızın sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek ve tüm topluma fayda sağlayabilecek pratik çözümler sunuyor. Bunu, AB’de gecikmeksizin uygulamaya geçirmeliyiz”.

InnoEnergy CEO’su Diego Pavia ise konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “Günümüzde ve çağımızda, hava kirliliğinin toplum sağlığı için hâlâ bir risk oluşturması çok şaşırtıcı. Elimizde bunca teknoloji varken, korkunç ekonomik maliyetler bir yana, insanların temiz hava soluyamaması için hiçbir neden yok. InnoEnergy olarak sorunlarla yüzleşmeyi seviyoruz ve bu konu da bir istisna değil. Sorunu daha iyi anlamak ve pratik çözümler belirlemek için daha fazla araştırma yapmanın yanı sıra hava kirliliğini tamamen yok etmeye yönelik bir planı olan, iddialı, tutkuyla çalışan işletmelere yatırım ve destek sunma fırsatlarını da araştırıyoruz”.

Deloitte Ortağı ve Orta Avrupa Sürdürülebilirlik Danışmanlık Lideri Irena Pichola da kötü hava kalitesinin insanları farklı şekillerde etkilediğini unutmamız gerektiğini söyleyerekÖrneğin, hava kirliliğinin nedenleri ve etkileri açısından bölgeler arasında büyük farklılıklar var; Batı Avrupa’daki kirliliğin büyük bölümü ulaşımdan kaynaklanırken, Doğu Avrupa’da en fazla kirliliğe ısıtma neden oluyor. Ancak, raporda da belirtildiği gibi, Avrupa’nın her yerinde özellikle çocuklar bu durumdan çok etkileniyor. PM’de (parçacıklı madde) 100 birimlik artış, 5 yaş itibariyle çocuklarda ortalama yaşam beklentisini yaklaşık 2,3 yıl azaltıyor. Böylesine ciddi bir soruna InnoEnergy ile birlikte çözüm aramaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.