;
Ekonomi

Asya Bankaları Ekonominin Karbondan Arındırılması Çalışmalarında Yetersiz

İncelenen bankaların sadece üçte biri yeni kömür projesi finansmanını yasaklayan politikalara sahip.

Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre Asya’daki bankalar, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel taahhütleri yerine getirmek ve ülkelerin karbondan arınma hedeflerine uyum sağlamada “yetersiz kalıyor”.

Geçen yıl Glasgow’da, yaklaşık 200 ülke, bankaları ve finans kuruluşlarını küresel iklim hedeflerine ulaşmaya yardımcı olmak için daha fazla finansmanı seferber etmeye ve iklim adaptasyonu için ödeme yapmak adına yenilikçi yollar aramaya çağıran bir anlaşma imzaladı.

Ancak Singapur merkezli bir çevre grubu olan Asia Research & Engagement (ARE), Doğu ve Güneydoğu Asya’daki 32 bankanın hiçbirinin Paris Anlaşması’nın hedeflerini karşılamak için net bir taahhütte bulunmadığını veya yeterli eylem planına sahip olmadığını gösterdi.

ARE’nin raporunda, “Asya bankaları ulusal karbonsuzlaştırma politikalarına uyum sağlamada yetersiz kalıyor ve henüz küresel iklim hedeflerine ulaşmak için gerekli adımları atmadılar” denildi.

Bankaların yeşil finansal ürünleri piyasaya sürmekte hızlı oldukları, ancak mevcut ürünlerini karbon yoğun endüstrilerden uzaklaştırmak için gerekli politikaları göz önünde bulundurma konusunda geride kaldıkları belirtildi.

Raporda, “Bu, yeşil badana endişelerini artırıyor: Bankalar, gerçekte kirli sektörlere daha yüksek düzeyde finansman sağlarken sürdürülebilir finans anlaşmaları için bir pazarlama avantajı arayışı içindeler” denildi.

Çin, Japonya, Güney Kore, Singapur ve Endonezya gibi büyük ekonomilerdeki 32 bankadan sadece dokuzunun finanse ettikleri iş kollarının uzun vadeli net sıfır taahhütleri varken, sadece 13’ünün yeni kömür yakıtlı enerjinin finansmanını yasaklayan politikaları bulunuyor.

ARE, bankaların, gelecekteki düzenleyici risklerden kaçınmak ve müşterilerinin daha temiz teknolojilere geçişini sağlamak hedefiyle uyumlu, net iklim politikaları oluşturması gerektiğini söyledi.