;
Bilim

Aşırı Sıcaklar ve Besin Sorunu Martıların Toplu Ölümüne Yol Açtı

martıların

Van Gölü’nde yaşayan binlerce martı öldü. Gölde yaşayan inci kefali balığıyla beslenen martıların uğradığı bu toplu ölüm, sıcaklıklar ve besin sorunu gibi nedenlerle açıklanıyor. İnci Kefali balığı, kuraklıktan dolayı üremek için çıktığı yolculuğu bu yıl erken tamamladı ve aşırı su kaybından dolayı geçtiğimiz yıllara göre daha az çoğaldı.

Van Gölü’nde yaşayan endemik bir tür olan İnci Kefali balığı ile beslenen martılar her yıl gölde bulunan Adır ve Çarpanak Adası gibi yerleri kuluçka alanı olarak kullanıyor. Burada çoğalan martılar, yavrularını büyüttükten sonra Eylül ayı başında göç etmeye başlıyor.

Bu yıl, göç etmek üzere olan martılar toplu bir şekilde ölmeye başladı. Adır Adası kıyısında bulunan bölgede sayıları binlerle ifade edilen bu ölümler, tedirginlik yarattı.

Martıların ölüm nedeni ile henüz bir araştırma yapılmış değil ancak önce çıkan sebepler arasında aşırı sıcaklar ve besin sorunu var. Uzmanlara göre, gölde yaşayan ve yumurtalarını bırakmak için her yılın Nisan ayında tatlı sulara doğru göç eden inci kefali balıkları bu yıl, hem az üredi hem de göçünü erken tamamladı. Bunun nedeni ise Van Gölü’nü besleyen dere ve akarsularda yaşanan kuraklık. Su seviyesinde yaşanan kayıp, balıkların bıraktığı yumurtaları kurutarak canlıya dönüşmemesine neden oldu. Balıkların üremesine neden olan bir başka neden ise HES ve taş ocaklarının dere yataklarında yarattığı kirlilik ve tahribat.

Beslenemeyen martılar ölmeye başladı  

İnci Kefali balığının yaşadığı bu sorun, onunla beslenen martıları besin sorunu ile yüz yüze bıraktı. Uzmanlar, aç kalan martıların strese girdiğini ve bu yüzden öldüğünü düşünüyor. Ölen martıların büyük çoğunluğu ise genç yaşta olan martılar.

Ölen martıların yanı sıra güçten düştüğü için uçamayan,  bu nedenle martıların mevsimlik göçüne katılamayan yüzlerce martının da ölmek üzere olduğu belirtiliyor. Bu, martılar için herhangi bir önlem alınmadığı da elde edilen bilgiler arasında.