;
Ekonomi

Aşırı Hava Olayları Kaynaklı Küresel Ekonomik Kayıp 5 Trilyon Dolara Ulaşabilir

aşırı hava olayları

Aşırı hava olaylarının şiddetinde ve sıklığında yaşanacak bir artış, küresel ekonomik kayıpların 5 trilyon dolara ulaşmasına neden olabilir.

Sigorta pazarı Lloyd’s of London, gıda ve su kıtlığına neden olan iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırı hava olaylarında artış yaşanması durumunda küresel ekonomik kayıpların 5 trilyon dolara ulaşabileceğini ortaya koydu.

Araştırmayı Cambridge Risk Araştırmaları Merkezi ile birlikte yürüten Lloyd’s, aşırı hava olaylarının küresel ekonomik etkisini modelleyen “risk senaryosunun” varsayımsal olduğunu vurguladı. Ancak çalışmanın, iş dünyasının ve politika yapıcıların aşırı hava olayları gibi kritik tehditlere maruz kalma durumlarına ilişkin görüşlerini geliştireceğini söyledi.

Cambridge Risk Araştırmaları Merkezi Sistemik Riskler İcra Direktörü Trevor Maynard, “Küresel ekonomi daha karmaşık hale geliyor ve tehditlere giderek daha fazla maruz kalıyor” dedi.

Lloyd’s, aşırı hava olaylarından kaynaklanan küresel ekonomik kayıpları, gıda ve su şoklarının beş yıllık bir süre boyunca küresel gayri safi yurt içi hasıla üzerindeki etkisini tahmin ederek modelledi.

Modellediği üç senaryo (büyük, şiddetli ve aşırı) genelinde ağırlıklı ortalama kayıp, beş yıl boyunca 5 trilyon dolardı. Maliyet en düşük şiddet senaryosunda 3 trilyon dolara gerilerken, en uç senaryoda 17,6 trilyon dolara ulaştı.

Lloyd’s ayrıca bölgelerde yoğunlaşan olaylar için de model oluşturdu. Örneğin bu modele göre, aşırı hava olayları Karayipler’de yoğunlaşırsa, bölge beş yıl içinde GSYİH’sının %19’unu kaybedebilir.