;
Ekonomi

Aon: 2021’deki Aşırı Hava Olaylarının Maliyeti 329 Milyar Doları Buldu

Rapor, doğal afet kayıplarının yalnızca 130 milyar dolarının sigorta kapsamında olduğunu gösterirken, bu geçen yıla göre bir artışa işaret ediyor.

Küresel profesyonel hizmetler firması Aon, yıkıcı doğal afetlerin artan sıklığını ve şiddetini ve bunların sonucunda ortaya çıkan ekonomik kayıpların küresel olarak nasıl karşılandığını değerlendiren 2021 Hava, İklim ve Afet Öngörü raporunu yayımladı. Bu veriler, iş dünyası liderlerinin afetle ilgili riskleri ölçmesine ve nitelendirmesine ve kuruluşlarının giderek daha değişken bir ortamda dayanıklılığını nasıl artırabileceğini değerlendirmesine yardımcı olabilecek.

Rapor, 2021’de 329 milyar doları hava ve iklimle ilgili olaylardan kaynaklanan toplam 343 milyar dolarlık ekonomik zararı ortaya koyuyor ve geçtiğimiz yılı enflasyon ayarlamasından sonra rekor düzeydeki en maliyetli üçüncü yıl haline getiriyor. Kayıplar 2020’ye göre artarken, kayda değer afet olaylarının sayısı biraz azaldı ve bu olayların maliyetinin ve ciddiyetinin arttığını gösterdi. 2021 kayıplarının sadece %38’i sigorta kapsamındaydı. 2020’den itibaren toplam zararlardaki artışa rağmen, sigorta kapsamına girmeyen ekonomik kayıpların karşılanma açığı 2021’de %63’ten %62’ye düştü.

Aon başkanı Eric Andersen, “İklim riski söz konusu olduğunda hem koruma hem de yenilik açığı olduğu açık. Afetlerin şiddeti arttıkça, bu riskleri değerlendirme ve nihayetinde bu risklere hazırlanma şeklimiz yalnızca tarihsel verilere bağlı olamaz. Ölçeklenebilir çözümlerle, birbirine bağlı ve giderek daha değişken risklerle daha sık karşı karşıya kaldıkça kuruluşların kendilerini daha dayanıklı hale getiren daha iyi kararlar almalarına yardımcı olabiliriz” dedi.

Rapordaki diğer önemli bulgular arasında şunlar yer alıyor:

  • 2021’de 401şiddetli afet olayı kaydedildi; bu sayı 2020’de 416’ydı.
  • 50 milyar dolarlık ekonomik kayıp ile 2021, kaydedilen en yüksek dördüncü yıl oldu. Bu afet olaylarının yalnızca 20’si milyar dolarlık sigorta eşiğine ulaştı.
  • Temmuz ayında Avrupa’da meydana gelen sel felaketleri, 46 milyar dolarla kıta için kaydedilen en maliyetli felaket oldu. Bu miktarın yalnızca 13 milyar doları sigortalıydı.
  • Tehlikeli orman yangınları riskinin tüm takvim yılı boyunca yaygın olması nedeniyle “yangın mevsimi” teriminin resmi olarak modası geçmiş olmasıyla birlikte, koşullar yangının hızlı yayılması için daha elverişli hale geldiğinden orman yangınlarının önemi arttı.
  • Almanya, Belçika, Avusturya, Lüksemburg ve Çin, rekor düzeydeki en maliyetli sigorta sektörü vakalarını kaydetti
  • 2021, kara ve okyanus sıcaklıklarının 20. yüzyıl ortalamasının 0,84 derece üzerinde olmasıyla dünyanın en sıcak altıncı yılı oldu
  • Dünya’da şimdiye kadar güvenilir bir şekilde ölçülen en yüksek sıcaklık, 9 Temmuz 2021’de 54,4 derecede ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Death Valley kentinde gayri resmi olarak kaydedildi.

Aon’da meteorolog ve Catastrophe Insight başkanı Steve Bowen, “Birçok küresel topluluk, iklim değişikliğinin artan etkileriyle artan, giderek daha değişken hava koşullarına maruz kalıyor. Bu, rekor kıran aşırı sıcaklıklar, yağış ve sel, kuraklık ve orman yangınları, hızla yoğunlaşan tropik siklonlar ve şiddetli sezon sonu konvektif fırtına dönemlerini içeriyor. Artık dünün iklimine ulaşmayı planlayamıyor veya onu inşa edemiyoruz. Fiziksel hasar kaybı maliyetleri arttıkça, bu aynı zamanda tedarik zincirlerinde ve çeşitli insani ve diğer varlıklarla ilgili hizmetlerde kalıcı küresel aksamalara yol açıyor. Kuruluşlar ve hükümetler için ileriye giden yol afetle ilgili volatilitenin yeni biçimleri ortaya çıktıkça riskleri yönlendirmek ve en aza indirmek için sürdürülebilirlik ve azaltma çabalarını içermeli” diye konuştu.