;
Bilim Ekonomi

Almanya’dan Yenilenebilir Enerjide Yeni Rekor

Almanya’da ilk defa yenilenebilir enerjinin payı %50’yi geçti, kömürün payı %25’in altına indi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının Almanya elektrik üretimindeki payı Mart ayında %54,3 ile şimdiye kadarki en yüksek aylık orana ulaştı.

Yeşil Ekonomi’nin Fraunhofer Enstitüsü verilerine dayandırdığı haberine göre geçtiğimiz ay rüzgar enerjisi santralları ülkedeki elektrik üretiminin tek başına %34,2’lik bölümünü sağladı. Güneş enerjisi santrallarının payı ise %7,3 oldu.

Almanya elektrik üretiminde yenilenebilir payı bundan önceki en yüksek orana 2018 yılı Mayıs ayında %48,4 ile ulaşmıştı.

Bu pay 2018 Mart ayında ise %38,7 olarak gerçekleşmişti. Bu üretimde rüzgar enerjisinin payı %21,6, güneş enerjisinin payı ise %6 olmuştu.

Kömür ve Nükleerin Payı Geriledi

Yenilenebilir kaynakların artan payı ile ülkenin Mart ayı elektrik üretiminde bir yıl öncenin aynı dönemine göre kömürün payı %38,7’den %24,4’e, nükleer enerji santrallarının payı da %13,9’dan %12,2’ye geriledi.