;
Politika

Almanya İklim Hedeflerinden Vazgeçmiyor

Almanya’da muhafazakâr partiler (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında geçtiğimiz hafta boyunca devam eden koalisyon görüşmeleri çerçevesinde, kurulacak hükümet için genel kurallar sunan bir metin yayımlandı. Metin, koalisyonun iklim değişikliğine dair önemli adımlar atacağını ortaya koyuyor.

Almanya’da geçtiğimiz hafta boyunca muhafazakâr partiler (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında gerçekleşen koalisyon görüşmeleri bağlamında, muhafazakârlarla resmi koalisyon görüşmelerine başlanıp başlanmayacağına ilişkin Sosyal Demokratların karar verme temelini oluşturacak bir metin yayımlandı. İlgili metinde ülkenin iklim değişikliği eylemini de yakından ilgilendiren maddeler bulunuyor. Temelde, Almanya’da koalisyon görüşmelerinde tarafların, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma ve kömür santrallarının aşamalı olarak kapatılması konusunda uzlaştığı görülüyor. Koalisyon 2020, 2030 ve 2050 iklim hedeflerini taahhüt ettiğini de vurguluyor.

Metinde yer alan iklim değişikliği ve enerji ile ilgili maddeler şu şekilde sıralanabilir:

  • 2020, 2030 ve 2050 yılları için iklim hedefleri teyit edildi. “2020 hedefine ulaşma aralığı en kısa sürede kapatılmalıdır” denildi.
  • “Büyüme, Yapısal Değişim ve İstihdam” konulu bir komisyon kurulması kararı metinde yer aldı. Metne göre komisyon, “2018 yılı sonuna kadar 2020 hedeflerine uyum için gerekli azaltım ile mevcut durum arasındaki farkı kapatmak; 2030 yılı için enerji sektörü hedefine ulaşmak; kömür üretimini durdurmak/kömür üretiminin bitiş tarihini belirlemek için bir plan ve yapısal bir yaklaşım oluşturmak ve iklim değişikliğinden etkilenen bölgeler için fon oluşturmak” amacı ile kuruluyor. Benzer yaklaşımlar, “nakliye ve yapı sektörü için de yapılmalıdır” deniliyor.
  • Ayrıca, 2030 hedefleri için yasal bağlayıcılığı olan adımlar atılacak. Metinde “2019’da 2030 hedeflerinin uygulanması için yasal olarak bağlayıcı bir plan oluşturulacak” deniliyor.
  • Koalisyon aynı zamanda yenilenebilir enerjiye geçişi de hızlandırmak istiyor ve bu kapsamda 2030 yılında %65 yenilenebilir enerji hedefini tutturmayı amaçlıyor. Ayrıca buna ek olarak, 2019 ve 2020 yıllarında, 2020 iklim hedeflerine ulaşmak için mevcut olan rüzgar ve güneş enerjisi kapasiteleri artırılacak.

German Institute for Economic Research’ten Enerji, Ulaşım ve Çevre Bölümü Başkanı Claudia Kemfert, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yeni koalisyonun 2020, 2030 ve 2050 için iklim hedeflerini onayladığını, yenilenebilir enerjideki büyüme hızını artırmayı isterken kömür üretiminin aşamalı olarak bitirilme sürecini başlattığını belirtiyor. Kemfert yine de hedeflerin ve öngörülen tedbir uygulamalarının gayretsiz göründüğünü ifade ediyor: “Yenilenebilir enerjinin planlanan genişlemesi pozitif bir adım. Ancak halâ, 2020 hedefine ulaşma aralığını kapatacak somut tedbirler, e-mobilite için kota sisteminin başlangıcı ve dizellerde vergi artışı gibi eksiklikler bulunuyor”.

Greenpeace Almanya’da enerji ve ulaşım alanlarında politik danışmanlık yapan Tobias Austrup ise muhafazakâr partiler (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD), Almanya’nın uluslararası iklim taahhütlerine uyumlu olmak istemelerinin cesaretlendirici olduğunu söylüyor. Koalisyon anlaşmasının somut bir plan ve kömür santrallarının kapanması için bir çizelgeyi barındırması gerektiğini söyleyen Austrup’a göre 2020 hedefine, bir sonraki hükümetin birkaç kömür santralını hızlıca kapatması durumunda ulaşılabilir.