;
Politika

Aktivistler COP28 Başkanı Adına Petrol Şirketinden İstifa Etti

COP28

COP28 Başkanı Al Jaber, ülkesinin petrol devi ADNOC’un da CEO’su olması nedeniyle birçok eleştiri toplamıştı. COP28 başlamadan hemen önce Küresel Güney’den aktivistler sahte bir basın açıklaması ile Al Jaber’in CEO’luktan istifa ettiğini açıkladı.

Bugün başlayan (30 Kasım) ve 12 Aralık’a kadar devam edecek olan COP28 öncesinde Küresel Güney’den bir grup aktivist sahte bir basın toplantısı düzenledi. COP28 BAE Danışma Komitesi, UNFCCC ve COP başkanı Al Jaber’in CEO’su olduğu ADNOC’un temsilcileri tarafından düzenlenmiş gibi yapılan basın toplantısında uluslararası iklim konferanslarında fosil yakıt şirketi temsilcileri için yer olmadığını ve adaletin küresel enerji dönüşümünün temelinde olması gerektiği vurgulandı.

Aktivistler paylaştıkları mesajda, “Biz, cesur liderliği desteklemek ve Dr. Al Jaber’in karbonu azaltma, sıcaklık artışını en fazla 1.5 derece ile sınırlama, daha önceki COP’ların başarısız olduğu fosil yakıtın aşamalı olarak sonlandırılması gibi önemli bir misyonda başarıya ulaşmasını istiyoruz” dedi.

Gazetecilere COP BAE Danışma Komitesi, COP Başkanlığı ve ADNOC’tan bir temsilci tarafından gönderildiği sanılan bir basın açıklaması daveti verildi ve “COP28 Başkanı Dr. Sultan Al Jaber’in COP Başkanlığı Ofisi, UAE Danışma Komitesi ve UNFCCC temsilcileri arasında yapılan müzakereler sonucunda ADNOC’un CEO pozisyonundan ayrılmayı kabul ettiği” açıklandı.

Basın toplantısı sırasında COP28 BAE Danışma Komitesi temsilcisi yerine geçen bir aktivist şirketlerin, tam entegre işletmeler, şiddet içeren maden faaliyetleri, çevresel ırkçılık, militarizasyon ve çatışmanın körüklenmesi, toprak gaspı, ekolojik bozulma ve şiddetlenen iklim değişikliği ile elde ettiği çıkarları aktardı.

Basın açıklamasındaki ikinici konuşmayı yapan kişi ise UNFCCC Genel Sekreteri rolü yaptı ve Al Jaber’in ADNOC CEO’luk görevinden, “Dünyanın iklime en fazla zarar veren şirketlerinden birinde CEO pozisyonunda çalışmak ve BM’nin iklim değişikliği müzakerelerindeki başkanlık rolü arasında bir çelişki olduğunu hissettiği için” ayrıldığını ifade etti.

Bu açıklamanın ardından aktivistler Al Jaber’i taklid ederek, “Çalışığım şirket gibi çok uluslu şirketlerin çıkarcıklık ve toprak gaspına karşı çıkanları düşündüm. Çatışma bölgelerinde yaşayan 2 milyar insanı ve bunun huzursuzluğunu, şiddetin ADNOC gibi emperyal kâr makinelerinin çıkarlarıyla nasıl ilişkilendirildiğini düşündüm. Aniden insani bir an yaşadım ve oldukça sorumlu hissettim” dedi.

Aktivistlerin Talepleri

  • Gecikme veya dikkat dağınıklığı olmaksızın fosil yakıtlardan hızlı bir şekilde kademeli olarak çıkılması
  • Toprak ve kaynak gasplarına, toplulukların elinden mal varlıklarının alınmasına, su kıtlığına yol açtığı ve enerji sömürgeciliğini kötüleştirdiği için yeşil hidrojene son verilmesi
  • İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en çok etkilenenler için oluşturulan Kayıp ve Zarar Fonu’nun dağıtımında tarihsel kolonyalizm ve iklim değişikliği ile meydana gelen zararları finansal olarak telafi eden tazminatların verilmesi
  • Herkesin enerjiye erişmesini sağlayan ve adaleti temel alan bir enerji geçişi
  • Fosil yakıt şirketlerinin COP’a erişimi olmaması ve enerji sektörü çalışanlarının, sendikaların, gençlerin ve kırılgan toplulukların sesinin daha fazla duyulması
  • Adil ve eşit bir fosil yakıtlardan kademeli çıkış için müzakere edilmesi
  • UNFCCC’nin mevcut fosil yakıtlı enerji sisteminin sürdürülmesinde ekokırımın rolünü tanıması ve fosil yakıtları terk etme aşamasında hem mevcut hem de eski kolonileştirilmiş yerler için tazminat ödenmesi