;
Politika

Akbelen’de Bilirkişi Keşfi Ertelendi

Şirket yetkililerinin yargıyı ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını ifade eden İkizköylüler, “YK Enerji Genel Müdürü Serhat Dinç hakkında adil yargılamayı etkilemeye çalışmak suçundan suç duyurusunda bulunduk” dediler.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen ormanında, bölgede açılmak istenen kömür ocağı için 8 Şubat Salı günü bilirkişi keşfi yapılacaktı ancak bilirkişi heyetinden bir kişinin COVID-19’a yakalanması nedeniyle keşif ileri bir tarihe ertelendi.

Şirket yetkililerinin yargıyı ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını öne süren İkizköylüler, keşif öncesi, “YK Enerji Genel Müdürü Serhat Dinç hakkında adil yargılamayı etkilemeye çalışmak suçundan suç duyurusunda bulunduk. Yine de şirkete en iyi cevabı, İkizköylüler ve İkizköy’ün dostları, 8 Şubat’ta yapılacak olan bilirkişi keşfinde Akbelen’de bir araya gelerek verecektir” açıklamasında bulunmuştu.

Akbelen ormanında açılmak istenen kömür ocağına karşı direnişini sürdüren İkizköylüler, ocak açılmak istenen alanda bir basın açıklaması yaptı. Ormanda kömür ocağı açmak isteyen şirket yetkililerinin kamuoyunu ve adaleti yanıltıcı açıklamalar yaptığı savunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yeniköy-Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü M. Serhat Dinç, son birkaç aydır aynı açıklamayı tekrar tekrar, özellikle de İkizköy tarafından açılmış davaların bilirkişi tarihlerine yakın zamanlarda basına servis ediyor. Ancak bu açıklamalardaki verilerin önemli bir kısmı yanlış ve kamuoyunu/adaleti yanıltıcı niteliktedir. Kimi iddialar, adeta kamuoyunu tehdit eder niteliktedir. Aşağıda, aylardır YK Enerji tarafından basına verilen açıklamalardaki verileri ve hakikatleri kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

“Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüsten Suç Duyurusunda Bulunduk”

Geçen hafta basında çıktığı üzere, YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç hakkında, TCK madde 288, ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçu kapsamında Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu da kamuoyuna teyit ederiz. YK Enerji Genel Müdürü, Ekim 2021-Aralık 2021 tarihleri arasında birkaç kez benzer ifadelerle yayınladığı basın açıklamalarında, ‘Bugün kömürümüz var, ancak yürütmeyi durdurma kararının devamı arzda sıkıntı yaratacak. 7-8 ay içinde bunun sonuçlarını yaşayabiliriz. İzmir, Muğla ve Aydın başta olmak üzere bu durum tüm Türkiye’yi etkileyebilir’ şeklinde beyanda bulunmuştur. Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından yürütülen davada, Aralık 2021 tarihinde mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda; ‘İleriki 2-3 yıl sonrasında her iki santralin ihtiyacı olan toplam maksimum 30 bin ton kömürün tamamının İkizköy-Işıkdere açık ocak işletmesinden karşılanacağı belirtilmektedir’ denmektedir.

Böylece, halihazırda işletmedeki saha olan Işıkdere sahasının günlük toplam 30 bin ton kömür ihtiyacını en az 2 yıl boyunca karşılayabilecek rezerv olduğu, bilirkişi incelemesi sonucu resmi olarak ortaya konmuştur. YK Enerji Genel Müdürü, Yeniköy-Kemerköy termik santralleri kapatılırsa Muğla, İzmir ve Aydın’ın elektriksiz kalacağını söyleyerek yalan beyanda bulunmakta, Türkiye elektrik şebekesinin enterkonnekte olduğunu ve üretilen elektriğin bölgesel olarak kullanılmadığını ve ana şebekeye verildiğini gizlemektedir.

Türkiye’de elektrik enerjisi üretimi kurulu gücü, Aralık 2021 itibariyle 99.819,6 MW’a ulaşmıştır. Yeniköy ve Kemerköy termik santrallarının toplam kurulu gücü 1050 MW’dir. YK Enerji’nin bu iki santralı, ülkedeki toplam kurulu gücün sadece %1’ini oluşturuyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na göre; Türkiye’de halen %12’nin üzerinde kayıp kaçak oranı vardır. Bu kayıplar önlendiğinde, Yeniköy veya Kemerköy termik santralları gibi 10 santral daha kapatılabilir ve elektrik arzında sorun yaşanmaz. Dolayısıyla bu iki santralın elektrik üretmemesi, diğer bir deyişle sistemden çıkması, YK Enerji Genel Müdürü’nün iddia ettiği gibi ülkenin ya da yine açıklamada ifade edildiği gibi bölgesel olarak İzmir, Aydın, Muğla illerinin elektriksiz kalmasına neden olmaz.

“Ağaçlandırma ve Yeniden Doğaya Kazandırma Çalışması Yapılmamıştır”

YK Enerji A.Ş. Genel Müdürü’nün basın açıklamasında ifade edildiği gibi, Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin ülkemiz ve bölge adına hayati bir önemi yoktur. Başka bir haberde 22 bin zeytin ağacı diktiklerini de iddia eden YK Genel Müdürü, şunları gizlemektedir:

Milas’ta madencilik faaliyeti biten sahalar için üretilen rehabilitasyon projesi kapsamında hiçbir ağaçlandırma ve yeniden doğaya kazandırma çalışması yapılmamıştır. Şirket tarafından dikildiği iddia edilen 22 bin zeytin ağacı, özelleştirme öncesi TKİ tarafından dikilmiştir (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2012 Yılı Faaliyet Raporu).

Şirketin 2017 yılında kamulaştırma yoluyla ele geçirdiği İkizköy Işıkdere mevkiinde 20 bin zeytin ağacı kömür madeni için yok edilmiştir. Kamulaştırma sonrası ne kadarlık bir ormanlık alanda kaç ağacın yok edildiği bilinmemektedir.

Şirket, hâlihazırda en az 35 bin zeytin ağacının bulunduğu İkizköy, Çamköy ve Karacahisar mahallelerinde toplam 3 bin dönümlük zeytinlik ve tarım arazisini satın alarak ya da kamulaştırarak maden sahası açmak istemektedir.

Şirket, hâlihazırda 780 dönümlük yaşlı ve doğal bir kızılçam ormanı olan Akbelen ormanını yok ederek maden sahası açmak istemektedir. Yok edilen ağaçların yanı sıra dikkat edilmesi gereken tüm orman ekosisteminin madencilik için ortadan kaldırılacağı gerçeğidir. Geçen hafta yayınlanan bir bilimsel rapora göre; Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri, 1986’dan beri 35 bin 195 kişinin ölümüne yol açtı. 36 yılda bu santrallerin yol açtığı toplam sağlık maliyeti, 768,45 milyar TL. Bu iki santralin yılda kazandığı 200 milyon TL için öldürdüğü, hasta ettiği insanlar nedeniyle devletin sırtındaki sağlık harcaması kamburu, yılda 20 milyar TL’dir. Kömürün bedelini biz yaşamımızla, devletse termiklerin neden olduğu sağlık harcamaları nedeniyle bütçe açığıyla ödüyor.

“Akbelen Ormanını Teslim Etmeyeceğiz”

Yukarıdaki açıklamalarımız, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve şirketin yaratmak istediği algıyı etkisiz kılmaya yöneliktir. YK Enerji Genel Müdürü Serhat Dinç hakkında adil yargılamayı etkilemeye çalışmak suçundan suç duyurusunda bulunduk.

Yine de şirkete en iyi cevabı, İkizköylüler ve İkizköy’ün dostları, Akbelen ormanında 8 Şubat’ta yapılacak olan bilirkişi keşfinde Akbelen’de bir araya gelerek verecektir. Akbelen ormanını vermeyeceğiz!”