;
Politika

Akbelen Davasında Bilirkişi Raporu Sonrasında Yürütmeyi Durdurma Kararı Kaldırıldı

akbelen

Akbelen Ormanı davasında tartışmalı 3. bilirkişi raporu ardından yürütmenin durdurulması kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

Akbelen Ormanı’nı Yeniköy Kemerköy Termik Santralı’na (YK Enerji) tahsis eden bakanlık kararına İkizköylüler’in mücadelesi sürüyor. En son üçüncü bilirkişi raporunun çıktığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İkizköylülerin “bilimsellikten uzak” diyerek itiraz ettiği ve hazırlayan bilirkişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğu raporun ardından mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

17 Temmuz 2021’de dava henüz devam ederken İkizköylüler, Akbelen Ormanı’ndaki hukuksuz kesimi engelleyip çadırlı nöbet başlatmışlardı. Sonrasında ülkede ve Muğla’da yaygınlaşan büyük orman yangınları sırasında, yangına gönüllü gelen kişiler kullanılarak şirket tarafından kesime gönderilmişti. Duruma tepki veren İkizköylüler kesimi engelleyerek ifşa etmişti. Ardından ertesi gece jandarma ve kolluk gücü nöbet alanına müdahale ederek Akbelen Ormanı için nöbet tutanları alandan atmıştı. Yaşam savunucuları ormanı terk etmeyerek mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söylemişler, hemen sonrasında mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı gelmişti.

İkizköylülerin Akbelen Ormanı’nda tuttuğu nöbet 505. gününe girerken mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Karar, tartışmalı 3. bilirkişi raporu sonrasında geldi. İkizköy Çevre Komitesi kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, sunduğumuz uzman görüşlerinin dikkate alınmadığı ve tamamıyla YK Enerji şirketinin raporları kullanılarak hazırlanan bilirkişi raporlarını, şimdi de ‘bilimsellikten uzak’ bu rapora dayanarak yürütmenin durdurulması kararının kaldırılmasını biz İkizköylüler olarak kabul etmiyoruz.

Yıllardır anayasanın bizlere verdiği ‘sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını’ savunuyor, doğaya ve insana zararları bilimsel ve hukuki olarak defalarca tespit edilmiş kömür madenine karşı yılmadan mücadele veriyoruz. İkizköylüler olarak yalnızca yaşam alanlarımız, zeytinlerimiz, ormanımız için değil; tüm dünyadaki insanların evrensel hakkı için de mücadeleyi sürdürüyoruz. Bizler bu baskıların, ömrünü dolduran kömür madenleri ve termik santrallarının son çırpınışları olduğunu biliyoruz! Yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması bizleri yıldıramaz ve haklı mücadelemizden vazgeçiremez! Şimdi mücadelemize her zamankinden daha sıkı sarılacağız, yaşam alanlarımız ve yaşam kaynaklarımız için direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz! Yaşam kaynağı Akbelen Ormanı ve zeytinlerimizi ölüm saçan kömür madeni ve termik santrallere feda etmeyeceğiz.

Hukuki ve bilimsel dayanaktan yoksun bu karara İzmir Bölge İdare mahkemesine itirazımızı yapacağız ve Akbelen Ormanı’ndaki fiili meşru nöbetimize devam edeceğiz. Akbelen’de ekokırım suçu işlenecek, buna izin vermeyeceğiz! Termik santrallar ve kömür madenleri başlı başına büyük ekokırımlara sebep oluyor. Bu ekokırım suçunun en büyük sorumlularından biri olan Limak-İC İçtaş Ortaklığı YK Enerji gidecek, Akbelen Ormanı kalacak! Yarın da 500. gününü doldurduğumuz çadırlı nöbetimizde, yaşam savunucusu tüm dostlarımızla Akbelen Ormanı’nda ‘Kömüre karşı yaşasın zeytin ağacı ve Akbelen Ormanı’ sesini birlikte yükselteceğiz. Ne olursa olsun #AkbelenOrmanınıVermeyeceğiz!”