;
Ekonomi

AB’nin 87 Milyar Euroluk Doğalgaz Yatırımı Atıl Kalma Riski Taşıyor

Yeni bir çalışmaya göre, AB’de inşaat halinde ya da proje aşamasındaki 87 milyar euroluk doğalgaz altyapısı atıl kalma riski taşıyor.  

Bağımsız bir düşünce kuruluşu olan Global Energy Monitor tarafından hazırlanan yeni rapor, AB’de inşaat halinde ya da proje aşamasında 87 milyar Euro değerinde doğalgaz altyapısının atıl kalma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu ortaya koyuyor. Kamu ve özel sektörün mevcut doğal gaz yatırımlarını hayata geçirmesi durumunda, AB’nin iklim hedeflerine ulaşma olasılığı azalacak ya da kapasitesinden çok daha az kullanılacak bu projelere milyarlarca dolar harcaması gerekecek.

Geçtiğimiz Aralık ayında AB, emisyon taahhüdünü 2030 yılına kadar %55 azaltım şeklinde yeniledi. Avrupa Komisyonu tarafından 2020’de yayımlanan bir analiz, bu hedefe ulaşmak için bir fosil yakıt olan doğalgaz tüketiminin 2020 ile 2030 yılları arasında %36 düşmesini gerektiğini gösteriyor.

Global Energy Monitor’un raporu, AB’ndeki mevcut doğalgaz kurulu gücünün arz fazlası yarattığını gösteriyor. Buna rağmen bu doğalgaz projelerine finansal akış sürüyor. İnşaat halindeki veya planlama aşamasındaki tüm projelerin tamamlanması durumunda, mevcut durumda zaten tamamı kullanılamayan kapasitenin %35 artması öngörülüyor.

Rapora göre, kapanan kömür santrallarının doğalgazla ikame edilmesi iklim hedefleriyle tutarsızlık barındırıyor; çünkü doğalgaz boru hatları, LNG terminalleri ve termik santrallar gibi altyapıların uzun kullanım ömürleri var ve Avrupa’nın enerji sistemini fosil yakıtlara bağımlı hale getirme riski taşıyor.

Raporun baş yazarlarından ve Global Energy Monitor‘da Petrol ve Doğalgaz Programı Direktörü Mason Inman, “Araştırmamız, AB’deki doğalgaz altyapısının, AB’nin doğalgaz ithalat kapasitesini %35 artırma potansiyeline sahip hızda inşasına ve planlamasına devam ettiğini gösteriyor. Ancak AB’nin iddialı iklim hedefleri, doğalgaz tüketiminin 2030 yılına kadar keskin düşüşünü, 2050’ye kadar ise bu düşüşün devamını gerektiriyor. Dolayısıyla AB’nin emisyonlarının, iddialı iklim hedefleriyle uyuşmayan şekilde artması ya da AB’nin ihtiyaç duyulmayan doğalgaz altyapısına milyarlarca euro harcaması olası görünüyor” diyor.

Bu rapor, AB’nin enerji arz güvenliğini korumak üzere 2030 yılına kadar yeni doğalgaz altyapısına ihtiyaç duymadığını ortaya koyan, enerji modelleme danışmanlık şirketi Artelys tarafından 2020 yılında gerçekleştirilen analizin bulguları üzerine inşa ediliyor.

Rapora buradan erişebilirsiniz.