;
Ekonomi Politika

AB’den Türkiye’ye 4.5 Milyon Euroluk Yenilenebilir Desteği

AB, Türkiye’deki belediyeleri ve üniversiteleri yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında desteklemek adına 4.5 milyon euroluk bir projeye start verdi.

AB tarafından finanse edilen “Technical Assistance for Renewable Energy and Energy Efficiency Support for Municipalities and Universities” (Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Desteği Konusunda Belediyeler ve Üniversiteler için Teknik Yardım) adlı proje, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in katılımıyla Ankara’da start aldı.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini teşvik etmeyi amaçlayan projeni bütçesi 4.5 milyon Euro. Çalışma, AB’nin Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) kapsamında finanse ediliyor.

Belediyeler ve üniversiteler, her iki kurumun verdikleri hizmetler ve sahip oldukları nüfusları düşünüldüğünde, Türkiye’nin kamu ayağında önemli bir enerji tüketimi payına sahipler.

Proje ile tesislerde enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji üretimini artırarak, kamu binalarının ve kampüslerinin yalnızca daha az enerji harcayan değil, aynı zamanda daha yeşil, daha akıllı ve daha modern hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’deki belediyelerde ve üniversitelerde yenilenebilir enerji yatırımlarının teşvik edilmesi, farkındalığı artırarak kamuya geniş çapta sunulan çeşitli çözümlerin görünürlüğünü sağlayacak.

Proje hedeflerine ulaşmak için eğitimlere, saha ziyaretlerine, belediyelerin ve üniversitelerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik araştırmalara, pilot projeler için teknik ve tedarik belgelerinin hazırlanmasına ve mühendislik hizmetlerinin sunulmasına odaklanacak.

Törende bir açıklama yapan Büyükelçi Christian Berger, Türkiye ve AB’nin, gelecek yıllarda sektörde önemli yatırımlar gerektirecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konusunda çok iddialı hedefler belirlediğini belirterek, “AB’nin enerji sektöründeki yardımı, 2013 yılından beri, 70 milyon euroya ulaştı. Türkiye de AB’nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji hedeflerine iyi bir şekilde uyum sağlayarak somut başarılar elde etti.” dedi.