;
Ekonomi

AB’de Seragazı Emisyonları Artıyor

seragazı

Eurostat, AB genelinde seragazı emisyonlarının bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre arttığını, ancak pandemi öncesi seviyelerin altında kaldığını duyurdu.

Eurostat, şirketlerden, hanelerden ve hükümet faaliyetlerinden kaynaklanan seragazı emisyonlarının, 2022’nin ilk çeyreğinde 1.029 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıla göre %6’lık bir artış yaşansa da, 2019’un ilk çeyreğinde seragazı emisyonları 1.035 milyon ton karbondioksit eşdeğeri idi.

Eurostat, belirtilen dönemdeki emisyonların %24’üne hanehalkının katkıda bulunduğunu ve bunu sırasıyla %21 ve %20 ile enerji arzı ve imalat sektörlerinin izlediğini söyledi.

Seragazı Emisyonu Artışı Tüm Sektörlerde Hızlandı

Salgından sonra, hanehalkı hariç, tüm sektörlerde ekonomik bir toparlanmayı yansıtan ve yıldan yıla artan emisyonlara da vurgu yapıldı.

Neredeyse tüm üye ülkeler geçen yılın aynı dönemine göre bir artış kaydetti; Bulgaristan %38’lik bir artışla blok genelinde en büyük artışı gösterdi ve onu %21’lik bir artışla Malta izledi.

Hollanda ve Finlandiya, 2021’in ilk çeyreğine kıyasla düşüş kaydeden tek AB ülkesi oldu.

Kömürle çalışan santralların kapatılmasını gerektiren bir plan çerçevesinde, 27 üyesi olan AB’nin seragazı emisyonlarını 2030 yılına kadar, 1990 seviyelerine göre en az %55 azaltma ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak gibi hedefleri bulunuyor.Bu genel emisyon artışı ise bahsi geçen hedefleri tehdit ediyor.

AB’de Kömür Tartışması 

Ukrayna’daki savaş ve ardından AB’nin ana fosil yakıt tedarikçisi olan Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, AB’yi bu kış gaz tasarrufu yapmaya ve depolamaya sevk etti. Hatta bazı Avrupa ülkeleri bu hedefe ulaşmak için kömürü geri getirmeyi de düşünüyor.

Acil durum senaryosuna kömür kullanma seçeneği eklense de hiçbir Avrupa ülkesi, mevcut 2030’a kadar kömürü kullanımdan kaldırma planını değiştirmedi.

Avrupa hükümetlerinin son haftalarda kömür rezervlerinin geçici olarak kullanılacağına dair açıklamalarına karşın Kömürün Ötesinde Avrupa’nın (Europe Beyond Coal) derlemesine göre, halihazırda emekli olan veya 2030’a dek kapatılması planlanan Avrupa’daki kömürlü termik santralların sayısı, bu yıl 171’e yükseldi.

Kömür kullanımından vazgeçerken gazı kullanmaya devam eden hükümetler, Rusya’nın Avrupa’ya gaz tedarikini kesme tehdidi nedeniyle önümüzdeki kış öncesinde acil durum senaryosuna kömür kullanma seçeneğini ekledi.

Bununla birlikte, kısa vadeli kesintilere yanıt verme amaçlı önlemler haricinde, hiçbir Avrupa ülkesi, mevcut durumdaki 2030 yılına dek kömürü kullanımdan kaldırma planını değiştirmedi.