;
Politika

AB Ülkeleri Her 10 Yılda Bir İklim Hedefi Belirlemeyi Düşünüyor

AB ülkeleri, 2050 net sıfır emisyon hedefine ulaşılana kadar, her 10 yılda bir yeni iklim hedefleri belirlemeyi düşünüyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, blokun “net sıfır” emisyona ulaşmayı hedeflediği 2050’ye kadar her 10 yılda bir, emisyon azaltım hedeflerini belirlemek adına 2040 için yeni bir iklim hedefi düşünüyor.

AB, iklim hedeflerini yasal olarak bağlayıcı hale getirecek bir yasa üzerinde bu yıl bir anlaşma yapmayı hedefliyor ve üye ülkeler önümüzdeki hafta metinle ilgili görüşmelere başlayacak.

Ülkeler arasındaki müzakerelere öncülük edecek Almanya’nın önerisi, ülkeleri blokun 2050 yılına kadar iklim nötr olma hedefine yönelik doğru yolda tutmak adına 2040 için yeni bir AB emisyon azaltım hedefi belirleyecek.

Şu anda, AB’nin 2020, 2030 ve 2050 için emisyon azaltım hedefleri mevcut.

İklim yasasının AB üye devletleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekecek. 2040 hedefinin bir tartışma yaratma olasılığı olmasa da, parlamenterle ve ülkeler, yasanın diğer bölümlerinin ne kadar katı olması gerektiği konusunda ikiye ayrılmış durumda.

Almanya’nın önerisi, AB’nin 2050 net sıfır emisyon hedefini AB çapında bir düzeyde uygulamayı hedefliyor.

Önümüzdeki hafta yasayla ilgili konumlarını kabul etmeye çalışacak olan parlamento üyeleri, her üye ülkeden 2050 yılına kadar karbondan arınma konusunda bağlayıcı bir taahhüt istiyor.

Amacın gerçekçi olmadığını söyleyen Doğu ülkeleri öneriye karşı çıkarken, önerinin iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinden kaçınmamız için gerekli emisyon azaltımlarıyla uyumlu olduğunu söyleyen bilim insanları tarafından destekleniyor.