;
Politika

AB Tarım Politikası Reformunu Onayladı

Üye ülkeler, kırsal kalkınma bütçesinin en az %35’ini ve doğrudan ödemelerin en az %25’ini çevre ve iklim dostu tedbirlere ayıracak.

Strazburg’da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Avrupa Birliği’nin (AB) yeni ortak tarım politikasını içeren paket oylandı.

AP milletvekilleri, küçük ölçekli çiftlikleri ve sürdürülebilir tarım yöntemlerini destekleyecek reform paketini oy çokluğuyla kabul etti.

Pakete göre, 2023’te yürürlüğe girecek yeni tarım politikası, biyoçeşitliliği güçlendirecek. Çiftçiler iklime zarar vermeyen ve çevre dostu uygulamalara yönelecek.

Üye ülkeler, kırsal kalkınma bütçesinin en az %35’ini ve doğrudan ödemelerin en az %25’ini çevre ve iklim dostu tedbirlere ayıracak.

Doğrudan ödemelerin en az %10’u küçük ve orta ölçekli üreticileri desteklemek için kullanılacak. Ortak tarım bütçesinin en az %3’ü genç çiftçilere ayrılacak.

Fiyat veya piyasa dengesizlikleri gibi acil durumlarda kullanılmak üzere 450 milyon euroluk kriz fonu oluşturulacak.

AB toplam bütçesinin yaklaşık üçte biri, tarım politikasına ve bu alandaki desteklemelere ayrılıyor.

Söz konusu program çerçevesinde 2021-2027 döneminde yapılacak ödemelerin toplam tutarının 300 milyar euroyu aşacağı öngörülüyor.