;
Ekonomi

AB, Doğalgaz Santrallarının Yeşil Yatırım Etiketini Reddedebilir

Reuters tarafından görülen taslak Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre, doğalgazla çalışan elektrik santralları, şu anda hiçbirinin uymadığı bir emisyon sınırını karşılamadığı sürece Avrupa’da sürdürülebilir bir yatırım olarak sınıflandırılmayacak.

Bu yıl tamamlanması planlanan ve dönüm noktası olma özelliği taşıyan AB kuralları, finansal ürün sağlayıcılarını 2021’in sonundan itibaren hangi yatırımların iklim kriterlerini karşıladığını ve dolayısıyla “sürdürülebilir” olarak pazarlanabileceğini açıklamaya zorlayacak.

Amaç, AB’nin iddialı iklim hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için çok ihtiyaç duyulan özel finansmanı düşük karbonlu projelere yönlendirmek ve kriterleri karşılamayan yatırımların “yeşil” olarak etiketlenmesini durdurarak yeşil badanayı sınırlandırmak.

Taslak kurallar, sürdürülebilir bir yatırım olarak sınıflandırılması için doğalgaz santrallarının kilovat saat başına 100 gramdan fazla karbondioksit eşdeğeri üretmemesi gerektiğini söylüyor.

Bağımsız iklim düşünce kuruluşu Ember’in tahminlerine göre, Avrupa’nın en verimli gaz santralları bile bu sınırın üç katından fazlasını üretiyor.

Buna uymak için, tesisler karbon yakalama ve depolama (CCS) teknolojisini kullanabilir. Şu anda, Equinor ve Shell gibi şirketler endüstriyel sektörlerde yerel CCS projeleri geliştirse de, Avrupa’daki hiçbir doğalgaz tesisi bunu yapmıyor.

InfluenceMap için endüstri lobisini takip eden analist Rebecca Vaughan, “Doğalgaz lobisinin temel talebi kesin olarak reddedildi” dedi.

Doğal gaz endüstrisi grupları, çoğu gaz tesisi ve boru hattının Mart ayında yayımlanan geçici listeden çıkarılmasının ardından lobi faaliyetlerini hızlandırmıştı.

Komisyon, yayımlanmadan önce değiştirilebilecek taslak kurallar hakkında yorum yapmayı reddetti.

Kurallar, şirketlerin AB’nin “sürdürülebilir” kriterlerini karşılamayan projelere yatırım yapmasını yasaklamıyor, ancak endüstri grupları, doğalgaz santrallarını hariç tutmanın, emisyonları azaltacak yatırımlar için bile finansman sağlama konusunda mücadele edecekleri anlamına gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

AB kuralları, yatırımları izlemek için Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından kullanılan kwh başına 250 g CO2 eşiğinden daha sıkı bir emisyon limiti kullanıyor. AYB, 2021’in sonuna kadar hafifletilmeyen fosil yakıt projelerini finanse etmeyi bırakacak.

Taslak kurallar, doğalgaz boru hatlarının hidrojen gibi daha düşük karbonlu gazlar taşımasını sağlamak için yapılan yenilemeler veya metan sızıntılarını durdurmak için onarımlar dahil olmak üzere belirli boru hattı yatırımlarını sürdürülebilir olarak tanıyacak. Bununla birlikte, yeni boru hatlarına yapılan yatırımlar, yalnızca düşük karbonlu doğalgazı taşımaya adanırsa sürdürülebilir sayılacak.

Komisyon analizinin ardından ise nükleer enerji yatırımlarına ilişkin kurallar eklenecek.