;
Ekonomi

AB 2023’te Enerji Desteğine Son Verilmesini Tavsiye Ediyor

AB

AB, bu yılın sonuna kadar, maliye politikasına yardımcı olmak adına tüm AB devletlerinin enerji desteğini azaltarak sonlandırmasını tavsiye etti.  

Avrupa Komisyonu Çarşamba günü tüm AB devletlerinin enerji fiyatlarına yönelik destek önlemlerini bu yılın sonuna kadar sonlandırmasını tavsiye etti. Tavsiye, 2024’te kamu maliyesini kontrol altında tutmak ve halen müzakere aşamasında olan mali kurallara uyumlu kalmak amacıyla yapıldı.

AB yürütme organı yıllık tavsiyelerinde, “Tüm Üye Devletler, mevcut enerji destek önlemlerini 2023 yılı sonuna kadar azaltarak sonlandırmalı” dedi. Bu tavsiyelerin yerine getirilmesi, Avrupa Kurtarma Fonu’ndan hibe almak için önemli bir etkiye sahip.

Yürütme organı tarafından ayrıca “Yenilenen enerji fiyat artışları destek önlemlerinin uygulanmasını gerektiriyorsa bunlar mali olarak karşılanabilir. Savunmasız hane halklarını ve firmaları korumak hedeflenmeli ve enerji tasarrufu için teşvikler korunmalı” denildi.

AB’deki 27 ülkesinin çoğu, geçen yıl Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle gaz ve petrol fiyatlarının fırlamasıyla yükselen enerji fiyatlarının etkisini hafifletmek için çeşitli önlemler aldı. Ancak enerji fiyatları tekrar düşük seviyelere indiğinde, bu düzeydeki destek sürdürülemez hale gelir ve birçok ülke, AB mali kuralları reformu kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından önerilen net birincil harcama sınırlarını karşılayamaz hale gelir. Bu kurallar şu anda AB ülkeleri tarafından müzakere ediliyor.