;
Politika

600’den Fazla Şirket, G20’yi Emisyonları Azaltma ve Kömürden Çıkışa Çağırıyor

G20 ülkelerinde faaliyet gösteren şirketler, kamu kaynaklarının 1,5 derecelik iklim hedefini gerçekleştirilebilir kılmaya yönlendirilmesi için hükümetlere acil çağrıda bulundu. 

Dünyanın en büyüklerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce şirket, son derece kritik G20 ve COP26 görüşmeleri öncesinde, G20 ülkelerini ulusal iklim hedeflerini güçlendirmek üzere birlikte karar vermeye çağırıyor.

BM’nin kısa süre önce “insanlık için kırmızı alarm” vermesi üzerine, gelirleri toplam 2,5 trilyon doları (1,8 trilyon sterlin) geçen ve dünya genelinde 8,5 milyon kişiyi istihdam eden birçok işletme, G20 liderlerine yazılan açık mektubun altına imza attı. Arçelik, Unilever, Netflix, Volvo Cars, Iberdrola ve Natura&Co gibi isimlerin içinde yer aldığı imzacılar, enerjiden ulaşıma, modadan inşaata kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu şirketler, dünyanın en büyük ekonomilerini, gelişmekte olan ülkeler için yılda 100 milyar dolarlık iklim fonu oluşturma taahhüdünü yerine getirmeye, 2025 yılına kadar fosil yakıtlara verilen sübvansiyonları sonlandırmaya ve karbon fiyatlandırmasını başlatmaya çağırıyor.

G20 liderlerinin Roma’da yapacağı toplantıdan ve COP26 iklim görüşmelerinin başlamasından bir ay önce yayımlanan mektubun imzacıları “işletmelerimiz iklim eyleminin faydalarını kabul ediyor. Bugün alınacak doğru politika kararları, G20 genelinde yatırımların artmasını ve iklim krizine çözüm getirmeye yarayacak iş kararlarını teşvik etmeyi sağlayacaktır” diyor.

İş liderlerinin yaptığı çağrılar arasında, gelişmiş ekonomiler için 2030’a, diğer ülkeler için 2040’a kadar kömürden elektrik üretiminin aşamalı olarak durdurulması ve yeni kömürlü termik santrallerin kurulması ve finansmanına derhal son verilmesi yer alıyor.

Mektubun hazırlık sürecini koordine eden We Mean Business Koalisyonu CEO’su María Mendiluce, “Hükümetlerin, iş dünyasının bugüne kadarki en büyük ve en iddialı politika eylemi çağrısını yaptığı bu mektuptan güç almaları ve iklim eylem planlarını hızlandırmaları çok önemli. COP26 öncesinde ülkeler ulusal planlarını yenilemeli ve bu mektupta belirtildiği gibi bunları somut politikalara dönüştürmelidir. Hükümetler ve iş dünyası tarafından kararlılıkla uygulanacak eylemler, enerji sistemimizin dayanıklı ve karbonsuz bir gelecek inşa etmeye yardımcı olacak şekilde dönüşmesinin yolunu açabilir” dedi.

Şirketlerin önümüzdeki ay boyunca imzalayabileceği mektup, “temiz enerjiye geçiş süreçlerinin hızlandırılmasını sağlamak için” şirketlerin yüzde 100 yenilenebilir elektrik alımının önündeki engellerin kaldırılması da dahil olmak üzere, ulaşımın elektrifikasyonu ve tüm sektörlerde yenilenebilir enerji kullanımının artırılması gibi eylemlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

İklim Eylem Takipçisi’nin (Climate Action Tracker) yakın zamanda tamamladığı bir analiz, G20 ülkelerinin hiçbirinin küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefini gerçekleştirme yolunda olmadığını gösteriyor. Küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın %90’ını temsil eden G20 ülkeleri, küresel ticaret ve seragazı emisyonlarının da %80’inden sorumlu.

Mektup, hükümetlerin iklim için eyleme geçmesi yönünde giderek büyüyen kamuoyu baskısı ve  46 trilyon dolarlık varlığa sahip 587 yatırımcının iklim hedeflerini büyütme çağrısıyla eş zamanlı olarak yayımlanıyor.

Mektup son olarak, kamu tarafından verilen iklim finansmanı taahhütlerinin yerine getirilmesini sağlamak suretiyle kamu finansmanının da 1,5 derece hedefiyle uyumlaştırılması çağrısında bulunuyor.

We Mean Business Koalisyonu; 2030’a kadar emisyonları yarı yarıya azaltmak için iş dünyasını ve politikaları harekete geçirmek ve 2050’ye kadar tüm dünyada net sıfır ekonomiye geçişi hızlandırmak için çalışan ve kâr amacı gütmeyen yedi kuruluştan (BSR, The B-Team, CDP, The Climate Group, CERES, Avrupalı Şirketler Grubu CLG ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi) oluşuyor.