;
Politika

308 Kurumdan Açıklama: “Akbelen Ormanı’ndaki Abluka Kaldırılsın, Kesim Kararı Durdurulsun!”

akbelen

DİSK, KESK, TMMOB’ye bağlı odalar ve TTB’nin yanı sıra siyasi partiler, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet, ekoloji, kent, emek ve demokrasi mücadelesi veren 308 kurum Akbelen’deki ablukanın kaldırılmasını ve kesimin durdurulmasını talep etti.  

İkizköylüler, Muğla, Milas’ta kömür madenciliğine karşı Akbelen Ormanı’nı ve yaşam alanlarını korumak için yıllardır direniyor. Milas ve Yatağan’daki üç kömür yakıtlı termik santral ve onlara yakıt sağlamak için açılan kömür ocakları Muğla’nın tarım alanlarını, ormanlarını yok ediyor, havasını, suyunu kirletiyor. Erken ölümlere, hastalıklara yol açıyor. Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda madenciliğinin bölgeye geri dönüşü mümkün olmayan zararlar vereceği bilim insanları tarafından da tespit edilmesine rağmen bu “kirli enerji” yönetim modeli için üstün kamu yararından vazgeçiliyor. Yörede yaşayan halkın talepleri hiçe sayılıyor.

DİSK, KESK, TMMOB’ye bağlı odalar ve TTB’nin yanı sıra siyasi partiler, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet, ekoloji, kent, emek ve demokrasi mücadelesi veren 308 kurum da bir araya gelerek Akbelen’de geçtiğimiz Pazartesi gününden beri devam eden kesim durdurulmasını ve ablukanın kaldırılmasını çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, Milas’taki kömür ocakları işletme ruhsat sahası içerisinde 60 köy bulunduğunu söylerken, şu ana kadar ruhsat sahası içinde kalan köylerden 8’inin tamamen 15’i ise kısmen yok edildiğini hatırlattı. Bölge halkının yıllardır kömür sebebiyle yaşam alanlarını, geçim kaynaklarını kaybettiği, büyük bir hak gaspının yaşandığı belirtildi ve şu şekilde devam edildi:

“Bunlar yetmezmiş gibi 24 Temmuz’da bölgeye kolluk kuvvetleri eşliğinde girilerek Akbelen Ormanı’nda ağaç kesimine başlandı. Hafta başından beri devam eden kesimleri durdurmak isteyen köylüler ve yaşam savunucuları ise kolluk kuvvetlerinin şiddetine maruz kaldı ve ve ablukayla karşılaştı. Biber gazı ve tazyikli sularla, coplarla yapılan müdahaleler devam ediyor.”

308 kurumun iktidardan talepleri ise şu şekilde:

“Himaye ettiğiniz Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki olan YK Enerji bilimsel gerçeklere rağmen planlı olarak kamuoyunu yanıltıyor ve Akbelen Ormanı’nı kömür için feda ediyor. Biliniz ki halkın çıkarı şirketlerin kârından üstündür. Bu sorumlulukla hareket etmek, sesimizi duymak, Akbelen’i korumak zorundasınız!

Tüm Akdeniz havzası kontrol edilemeyen orman yangınlarıyla mücadele ederken, sıcak hava dalgaları gün geçtikce daha dayanılmaz hale gelirken, Türkiye’nin birçok bölgesi aşırı hava olaylarının yarattığı kuraklık, sel gibi afetlerle boğuşurken, doğal bir yutak alanını fosil yakıtlar için gözden çıkarmak tarihi, trajik bir hatadır! İklim kriziyle gerçek anlamda mücadele bakanlık ismine “iklim değişikliği” ekleyerek olmaz, ormanların korunmasıyla, kömüre veda edilmesiyle olur.”

Yıllardır Türkiye’de ekoloji, emek ve demokrasi mücadelesi verdiklerini söyleyen kurumlar, tüm bu süreçte İkizköylülerin yanında olduklarını bildirdi: “Akbelen Ormanı’ndaki abluka kaldırılsın, kesim kararı durdurulsun! Protesto hakkını kullanarak ormanı ve yaşam alanlarını korumaya çalışanlara yönelik uygulanan şiddete ve göz altı kararlarına son verilsin! Akbelen Ormanı’ndan vazgeçmiyoruz, yaşamı ve doğayı savunuyoruz!”