;
Politika

30 Büyükşehir Belediyesinde “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı” Kadrosu Açıldı

51 il belediyesi ile nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelere de “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” kadro unvanı verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA’dan Yasemin Kalyoncuoğlu’nun haberine göre, yönetmelikle Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verileri esas alınarak belediyelerin norm kadrolarında değişiklik yapıldı.

Yönetmelikte, nüfus verilerine göre, nüfusu artan ve bir üst gruba yükselmesi gereken belediyelerin üst gruba yükseltme işlemleri ile nüfusu azalan ve bir alt gruba düşmesi gereken belediyelerin işlemleri düzenlendi.

İlçe merkezi, sanayi veya ticaret ve turizm nitelikleri değerlendirilerek bazı belediyelerin grup yükselme işlemleri de yapıldı.

İklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık uygulamalarının kalıcı hale gelmesi için 30 büyükşehir belediyesine “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı” kadrosu ihdas edildi.

Bu kapsamda, 51 il belediyesi ile nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelere de “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü” kadro unvanı verildi ve bu birimlerin kurulması zorunlu hale getirildi.

Beldede yaşayanların belediye hizmetlerini tek noktadan almaları için “Tek Durak Hizmet Noktası” oluşturularak “Tek Durak Dairesi Başkanı” ve “Tek Durak Müdürü” kadro unvanları memur kadrosu kütüğüne eklendi.

Öte yandan, bağlı kuruluşlar için “Yolcu Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanı, Özel Ulaşım ve Ulaşım Denetim Daire Başkanı” kadro unvanları, büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyeler için “Harita Müdürü, İnovasyon ve Teknoloji Müdürü, Özel Ulaşım ve Ulaşım Denetim Müdürü, Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürü, Gelirler Müdürü” kadroları da yönetmelikle eklendi.

Yönetmeliğin ek maddesiyle il belediyeleri ile 50 binin üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi veya çevre görevlisi, 20-50 bin arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulması zorunluluğu getirildi.