;
Ekonomi Politika

2021 Avrupa’nın İklim Hedefleri İçin Belirleyici Bir Yıl Olacak

Avrupa Komisyonu’nun, Glasgow’daki COP26 BM iklim zirvesi öncesinde, Haziran ayında büyük bir yeşil yasa paketi hazırlaması bekleniyor. 2021’de iklim politikası yine merkezde olacak.

İlk olarak AB yasa yapıcılarının, AB’yi yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyona ulaşma yoluna sokmak amacıyla bloğun 2030 iklim hedefini kesinleştirmeleri gerekecek.

AB liderleri, Aralık ayında gece boyu süren müzakerelerin ardından %55 seragazı azaltım hedefi üzerinde anlaşırken, şu an bu konuda eşit söz sahibi olan ve daha iddialı % 60 hedefi için bastıran Avrupa Parlamentosu’nu ikna etmek zorunda kalacaklar.

Bloğun yeni 2030 hedefinin yeni bir Avrupa İklim Yasası kapsamına alınabilmesi için her ikisinin de nihai bir sayı üzerinde anlaşması gerekiyor ve Parlamento müzakerecileri görüşmelerden önce kırmızı çizgilerini çoktan çizdiler.

AB üye devletleri, çoğunun maksimum olarak gördüğü %55 hedefine ulaşmaya hazır görünmedikleri takdirde, iklim yasasının diğer taraflarında Parlamentoya taviz vermek zorunda kalacaklar. Bunlar, AB yasalarının bloğun iklim hedeflerine uygunluğunu izlemek için bağımsız bir bilimsel organın oluşturulmasını veya kuralları ihlal eden AB ülkelerine yönelik yaptırımları içerebilir.

“55’e Uygun”

Avrupa İklim Yasasının sonuçlandırılması, AB iklim politikası için süper bir yıl olma vaadinde bulunanlar için sadece başlangıç niteliğinde olacak.

Dünyanın önde gelen yapı yalıtım malzemesi üreticisi Rockwool’un AB işleri başkanı Brook Riley, “Şu an ile COP arasında yaptığımız şey muhtemelen COP’da olacaklardan daha önemli olacak” dedi.

Riley, EURACTIV’e e-postayla yaptığı yorumlarda, “Komisyon 55’e uygun yasası için etki değerlendirmesini hazırlarken önümüzdeki aylarda çok önemli adımlar atılacak” dedi.

“55’e Uygun”, Komisyon’un, Avrupa yasalarını bloğun 2030 yeni iklim hedefine uyumlu hale getirmek amacıyla hazırladığı devasa AB mevzuatı paketinin takma adı.

Yenilenebilir enerji direktifinden enerji vergilendirmesini etkileyen AB mevzuatına ve AB iklim politikasının en önemli kısmı olan Emisyon Ticareti Planı’na (ETS) kadar, enerji ve iklimle ilgili hemen hemen her AB kanunu, paketin bir parçası olarak revize edilecek.

İklim ve çevre politikası düşünce kuruluşu E3G’den Manon Dufour  “Komisyon, COVID-19 krizinden toparlanmayı yönlendirirken, siyasi açıdan hassas ticaret politikaları ile uluslararası ortaklarıyla ilişkileri yeniden tanımlıyor. Küresel yeşil finans standartlarını belirlerken önemli iklim, temiz enerji, hareketlilik ve rekabet politikalarını yeniden tasarlamaya hazırlanıyor” dedi.

Paketin bir kısmı, AB yürütmesinin her büyük yasama teklifiyle birlikte sunması gereken “etki değerlendirmeleri” veya kapsamlı maliyet-fayda analizlerini içerecek. Mevzuatın ekonomik büyüme veya istihdam yaratma üzerindeki etkisi hakkında tahminler de içerdiği için politika yapımında büyük bir etkiye sahip.

Dufour, “55’e uygun paketi, müzakerecilerin yanı sıra işletmeleri, lobicileri ve STK’ları önümüzdeki yıllarda meşgul tutacak. Ancak bir riski de beraberinde getiriyor: AB müzakerecileri binlerce sayfalık yasa teklifiyle boğuşur ve teknik detaylar üzerinde kavga ederlerse, büyük resmi gözden kaçırma riskleri var” diye uyardı.

Dufour, “İlgili tüm taraflar -karar vericiler ve etkileyiciler- odaklarını hedefte tutsalar iyi olur. Amaç, iklim nötr olmaya Avrupa çapında hızlı ve adil bir geçiş sağlamak. Yanlış seçimlere veya yarım çözümlere yer yok” dedi.

Sanayi Politikası ve Karbon Sınır Vergisi

’55’e uygunluk’ paketi, Avrupa sanayileri ile aynı karbon maliyetleriyle karşılaşmayan diğer bölgelerdeki üreticiler arasında eşit şartlar sağlayan bir oyun alanını yeniden kurmayı amaçlayan karbon sınır mekanizmasını da AB’nin iklim politikası cephaneliğine ekleyecek.

Ancak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını gözlemlerken Çin veya ABD ile yeni bir ticaret savaşından kaçınmak, yeni karbon sınır planını uygularken AB için kilit bir sınav olacak.

Yeşil ve dijital geçişlerin önderlik ettiği Avrupa’nın endüstriyel canlanması, Avrupa Komisyonu’nun en kapsamlı hedeflerinden biri. Bunun bir parçası olarak, Ursula van der Leyen, yılın dördüncü çeyreğinde Avrupa’nın devlet yardımları ve rekabet politikası çerçevesinin kapsamlı bir güncellemesini hazırlıyor.

Alman düşünce kuruluşu Agora Energiewende’de Avrupa enerji politikası başkanı Matthias Buck, “Avrupa’nın devlet yardımı ve rekabet kurallarının yeni Avrupa iklim ve enerji yasaları ışığında güncellenmesi, mevcut Komisyon liderliği tarafından politika tutarlılığı için eşi görülmemiş bir isteği ve piyasaların rolünde bir paradigma değişikliğini gösteriyor” dedi.

2021’deki iklim politikası için bir diğer önemli an, AB üye devletlerinin, bloğun 750 milyar Euroluk kurtarma fonundan yararlanmadan önce Avrupa Komisyonu’na sunmaları gereken ulusal planlarla ilgili.

Kömürün aşamalı olarak kaldırılması, yenilenebilir enerji dağıtımının hızlandırılması ve şebeke altyapısının yanı sıra Avrupa’nın bina stokunun yenilenmesi ve elektrikli mobilite altyapısının yaygınlaştırılması gibi birçok yenilik gerekiyor.