;
Ekonomi Politika

2020’de COVID-19’a Rağmen Küresel Yenilenebilir Kapasitesinde Rekor Artış Yaşandı

IEAnın yeni yayımladığı bir rapora göre, geçen yıl küresel yenilenebilir enerji kapasitesinde 1999’dan beri yıllık bazdaki en büyük artış yaşandı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) 2021-2022 görünümünü içeren Yenilenebilir Enerji Piyasa Güncellemesi Raporu‘na göre, geçen yıl COVID-19 salgını nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan aksamalara rağmen küresel yenilenebilir enerji kapasitesinde 1999’dan beri yıllık bazdaki en büyük artış yaşandı.

AA’nın haberine göre iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ortaya konulan politika ve hedefler, temiz enerjiye sağlanan destek ve düşen teknoloji maliyetleri rekor büyümenin itici gücü oldu.

Geçen yıl dünyada devreye giren güneş enerjisi kurulu gücü 2019’a göre %23 artışla 135 gigavat oldu. Böylece, güneş enerjisindeki toplam kapasite 737 gigavata ulaştı.

Söz konusu dönemde rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 114 gigavat arttı ve toplam küresel rüzgar enerjisi kapasitesi de 737 gigavata yükseldi.

Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında ise geçen yıl yaklaşık 31 gigavatlık yeni kapasite devreye girdi.

Böylece, dünyada yenilenebilir enerji kurulu gücü geçen yıl 2019’a göre 280 gigavatlık rekor artışla 2970 gigavata yükseldi.

Kapasitesi Artışının Yarısı Çin’den 

Geçen yıl yenilenebilir enerjide devreye alınan kurulu gücün %50’si Çin’de gerçekleşti.

Çin hükümetinin yenilenebilir kaynaklara sağladığı ve sona erdireceğini açıkladığı alım garantisinden faydalanmak için projelere hız verilmesi bu artışın en büyük etkeni oldu.

Ayrıca, geçen yıl ABD ve Vietnam yenilenebilir enerji kapasitesinde en fazla yenilenebilir büyüme görülen ülkeler arasında yer aldı.

Yenilenebilir enerji kapasitesinde geçen yılki rekor artış artık “yeni normal” haline gelirken, bu yıl 270 ve 2022’de 280 gigavatlık kurulu güç ilavesiyle sektördeki büyümenin devam etmesi bekleniyor.

Kapasite Artışı Rüzgardan ve Güneşten

Bu dönemde küresel elektrik sektöründeki kapasite artışının %90’ını rüzgar ve güneş enerjisinden gelecek.

Rüzgar enerjisindeki kapasite %50 artış gösterecek. Güneş enerjisi de kapasite artışında rekor kırmaya devam edecek. Bu yıl güneş enerjisinde 145 gigavat, gelecek yıl ise 162 gigavat kurulu güç devreye girecek.

Böylece, güneş enerjisi kurulu gücü salgın öncesi dönem olan 2019’a göre %50’nin üzerinde büyüme kaydedecek.

Çin’deki yenilenebilir enerji kurulu güç artışında 2021-2022’de yavaşlama beklenirken, ABD ve Avrupa’daki rekor büyüme bu yavaşlamayı dengeleyecek.

Avrupa, bu yıl 44 gigavat, gelecek yıl ise 49 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi artışıyla dünyada Çin’den sonra en büyük ikinci piyasa olacak.

IEA raporuna göre, karbon nötr hedeflerine ulaşmak için kilit konumda bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi artacak. Buna rağmen, artan kömür kullanımı nedeniyle bu yıl karbon emisyonları da yükselecek.

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneş ve rüzgar enerjisinde üst üste yaşanan rekor büyümenin iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından iyimser bir tablo oluşturduğunu belirterek, “Geçen yıl, küresel elektrik sektöründeki kapasite büyümesinin %90’ı yenilenebilir kaynaklardan geldi. Hükümetler, umut veren bu gelişmeleri güneş ve rüzgara daha fazla yatırımı teşvik eden politikalarla desteklemeli. Yenilenebilir enerjideki kapasite artışını karşılayacak şebeke altyapı yatırımları hayata geçirilmeli. Sıfır emisyon hedeflerine ulaşmanın en temel yolu temiz enerji kapasitesini mümkün olan en yüksek seviyede artırmak” değerlendirmesini yaptı.