;
Bilim

2018 Dönüştürücü Eylem Ödülü için Start Verildi!

2018 Dönüştürücü Eylem Ödülü, Viyana’da dün başlayan Kentlerin Geleceği konferansında ICLEI Bölgesel Direktörü ve Dönüştürücü Eylem Ödülü jüri üyesi Wolfgang Teubner tarafından kamuoyuna sunuldu. Ödülü geçtiğimiz sene Türkiye’den Nilüfer Belediyesi kazanmıştı.

ICLEI (Yerel Yönetimler için Sürdürülebilirlik), Bask Bölgesi ve Aalborg Belediyesi (Danimarka) tarafından düzenlenen ödül, toplumlarda sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve teknolojik dönüşümü başarmak için Bask Deklarasyonu’nda belirtilen 15 yolu kullanarak “Dönüştürücü Eylemleri” sürdürenlere veya tamamlayanlara veriliyor.

Yarışma; Avrupa Birliği (AB) üyesi, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve AB üyeliği başvurusu yapan veya katılım aşamasında olan ülkelerde yer alan tüm yerel ve bölgesel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına açık. Adaylar, “Dönüştürücü Eylemi” desteklemeli ve Eylem başvuru zamanından itibaren en az üç aydır uygulanıyor olmalıyken bu sürenin beş yılı aşmamış olması gerekiyor. Tüm başvuruların İngilizce olarak eksiksiz sunulması istenirken son başvuru tarihi ise 30 Haziran 2018 olarak belirlenmiş.

“Dönüştürücü Eylem Ödülü, şehirlerin ve belediyelerin sürdürülebilir topluluklar yaratma isteğini kutluyor” diyen Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı Karl Heinz-Lambertz’e göre ödül, “Yerel demokrasi ve yurttaş katılımının sürdürülebilir bir geleceğin itici gücü olduğuna dair açık bir mesaj gönderiyor”.

Avrupa Bölgeler Komitesi ENVE Komisyonu Başkanı ve Dönüştürücü Eylem Ödülü jüri üyesi Cor Lamers ise ödülün sürdürülebilirlik açısından öncü olan şehirlerin Avrupa çapında tanınmasına imkân sağladığını belirtiyor ve ekliyor: “Çevresel etkilerimizi azaltacak eylemlere acil ihtiyaç duyuyoruz ve bu girişim, bu eylemlerin hayata geçmesi için paha biçilemez bir araç”.

Bir diğer jüri üyesi ve aynı zamanda UNESCO Etxea Direktörü olan Arantza Acha ise 2017 yılındaki adaylara değinerek yarışmaya bu sene katılacak yarışmacılardan neler beklediklerini açıklıyor: “2017 Dönüşüm Eylemi Ödülü adayları, Bask Deklarasyonu’nun yol göstericileri tarafından yönlendirildiğinde yerel, çok paydaşlı diyalog ve eylemin, kentsel sürdürülebilir kalkınmayı ve toplumsal kapsayıcılığı nasıl artırılabileceğinin somut örneklerini verdi. Bu sene bu tür yenilikçi ve ilham verici eylemlerin daha fazlasını görmek için sabırsızlanıyorum”.

Geçtiğimiz sene Bursa Nilüfer Belediyesi’ne bağlı Nilüfer İnovasyon Merkezi, Zaragoza ve Mannheim gibi finalistleri geride bırakarak Avrupa Kentleri Dönüştürücü Eylem Ödülü’ne “Mahalle Komiteleri ve Enerji Kooperatifi” bileşenini içeren projesiyle layık görülmüştü.